Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
ASAT
P—
Aspartattransaminase; kat.k.(IFCC 2002) (U/L)  
Labka/SP:
P—
Aspartattransaminase [ASAT] (U/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU19654
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 19/05/2022 - AnM
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19654 P—Aspartattransaminase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
Synonymer:ASAT, Aspartataminotransferase, GOT, Transaminase A
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Enzymatisk bestemmelse - absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:IFCC
Udstyr:Cobas 8000, c702 modul
Måleområde (total):5 - 8800 U/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):5 - 700 U/L
Måleområde (fortynding udstyr):5 - 7000 U/L
Yderligere fortynding:Ja, 5 - 8800 U/L (1:20)
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Prøverør med gelseparator foretrækkes.
Prøvemateriale taget kapillært er mindre egnet pga. risiko for hæmolyse

Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbarhed efter centrifugering 4 dage ved 15-25 °C, 7 dage ved 2-8 °C. 3 mdr. ved -20 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle 0 - 1 mdr: 20 -100 U/L
Alle 1 mdr. - 1 år: 15 - 65 U/L
Alle 1 - 5 år: 10 - 60 U/L
Alle 5-18 år: 17-46 U/L
18-125 år:K: 15-35 U/L
18-125 år:M: 15-45 U/L
Ringegrænser:>140 U/L
Kun gældende for: 2082N5, 7074N1, 2084N1
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:Cobas, Calibrator for automated systems, 10759350 190
Reagens:Cobas, ASTPM, Aspartate aminotransferase acc. IFCC with pyridoxal phosphate activation, kat. nr. 05531446 190
Ekstern kvalitetskontrol:Almen klinisk Biokemi, 2 niveauer (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
K1. Liquid Unassayed Multiqual 1, Bio-Rad 697, humant serum  K3. Liquid Unassayed Multiqual 3, Bio-Rad 699, humant serum 
Kontrolniveauer: Ca. 45 U/L  Ca. 295 U/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 6 %  6 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 13 %  14 % 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar:Valideret jvf. KB2012_2087
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks <60 mg/dL (1026 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks <20 mg/dL (12 µmol/L)
Lipæmi L-indeks <150 mg/dL
Der er kendt interferens fra Sulfasalazin og sulfapyridin i niveauer langt over det terapeutiske interval
Ekstern Pris (kr.) (2021)29
Intern Pris (kr.) (2021)24
Gyldig fra:31/03/2003
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup