Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CREA
P—
Kreatinin; stofk.(enz.) (µmol/L)  
Labka/SP:
P—
Kreatinin (µmol/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU04998
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 14/03/2022 - DMa
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU04998 P—Creatininium; stofk.(enz.) = ? µmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Enzymatisk bestemmelse - absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:ID-MS
Udstyr:Cobas 8000, c702 modul
Måleområde (total):5-10800 µmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):5-2700 µmol/L
Måleområde (fortynding udstyr):20 - 10800 µmol/L
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca. 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Prøverør med gelseparator foretrækkes
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Efter centrifugering holdbar 7 dage ved 15-25 °C, 7 dage ved 2-8 °C 3 måneder ved (-15)-(-25) °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-1 d: 37-81 µmol/L
1-3 d: 29-69 µmol/L
3-7 d: 21-58 µmol/L
7-14 d: 21-46 µmol/L
14 d-2 mdr.: 17-41 µmol/L
2 mdr. 1 år: 14-34 µmol/L
1-3 år: 15-31 µmol/L
3-5 år: 23-37 µmol/L
K 5-9 år: 28-50 µmol/L
K 9-11 år. 32-58 µmol/L
K 11-14 år: 34-62 µmol/L
K 14-18 år: 41-80 µmol/L
K 18-125 år: 50-90 µmol/L
M 5-9 år: 26-49 µmol/L
M 9-11 år. 31-59 µmol/L
M 11-14 år: 39-68 µmol/L
M 14-18 år: 52-93 µmol/L
M 18-125 år: 60-105 µmol/L
Ringegrænser:>400 µmol/L
Kun gældende for L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. Fremskyndet: < 3 timer. Akut: < 1 time.
Kalibrator:Cobas. Calibrator for automated systems (c.f.a.s.) Kat. 10759350 190
Reagens:Cobas. CREP2, Creatinine plus ver2. Kat. 05168589 190
Ekstern kvalitetskontrol:Almen klinisk Biokemi, 2 niveauer (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
K1, Liquid Unassayed Multiqual 1, Biorad 697, humant serum  K3, Liquid Unassayed Multiqual 3, Biorad 699, humant serum 
Kontrolniveauer: ca 60 µmol/L  ca 600 µmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 4,0%  4,0% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 10 %  10 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar:Valideret iht. KB2012_2114
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks <15 mg/dL (257 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks <800 mg/dl (497 µmol/L)
Lipæmi L-indeks <2000 mg/dL
Ved analysering i henhold til anbefalinger fra CLSI forårsagede α‑methyldopa, levodopa og calciumdobesilat (f.eks. Dexium) fejlagtigt lave kreatininniveauer.
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:29/12/2003
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup