Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
UALBCREM
U—
Albumin/Creatininium; masseratio (x 10-3)  
Labka/SP:
U—
Albumin / Kreatinin ratio (× 10-3)  
Bestillingskode i SP:
NPU19661
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 11/12/2020 - LiA
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19661 U—Albumin/Creatininium; masseratio = ? × 10-3
Beskrivelse:Beregning.
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Ikke relevant
CE-mærket analyseopsætning:Ikke relevant
Analyse- og måleprincip: Beregning
Metrologisk sporbarhed:
Udstyr:Cobas 8000 - Beregning
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Urin
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):Hvid 3S (hvid 3 mL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
150 µL urin til analyse
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):< 30 (Beslut)
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Analyser der indgår i beregningen dækket
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
U1, Lyphochek Quantitative Urine Control Normal, Biorad, 376, human urin  U2, Lyphochek Quantitative Urine Control Abnormal, Biorad, 377, human urin 
Kontrolniveauer: U-ALB ca.15 mg/L; U-CREA 0,8-2,4 g/l  U-ALB ca 50 mg/L; U-CREA 0,8-2,4 g/l 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):    
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 28%  22% 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar (ved rekvirering):Ved rekvirering af UALBCREM bestilles analyserne U—Albumin og U—Creatininium automatisk.
Kommentar:Beregnes som: a / (b x 0,113) hvor:
a=U—Albumin; massek. (mg/L)
b=U—Creatininium; massek. (mmol/L)
(Molekylvægten for creatininium er 113 g/mol.)
Gyldig fra:29/04/2005
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup