Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CMVIGGSC
P—
Cytomegalovirus-antistof(IgG); arb.k.(proc.)  
Labka/SP:
P—
Cytomegalovirus-antistof(IgG);arb.k.(0 1) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU14137
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Immunologi, Blodbank
Analysegruppe/Ansvarlig:Blodbanken, KI 2-03-1
Dato for seneste revision - Initialer : 14/01/2020 - TWT
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU14137 P—Cytomegalovirus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
Synonymer:

  • CMV

  • CMV IgG

Indikation:

  • Udføres hvis CMV smittestatus ønskes kendt.

  • Udføres på organ- og stamcelledonorer.

Akkrediteret analyse:DANAK og Vævscenter godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed     
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

  • Rød4S

  • Tørglas uden tilsætning

Prøvemængde:4 mL
Mindste prøvemængde:
Voksne og børn venøst: 1 ml
Voksne og børn kapillært: 500 ul
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Sendes ved omgivelsernes temperatur (tåler ikke frostgrader).
Holdbar 5 dage ved 2-8 grader.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval:Negativ
Svarafgivelse:SP, Blodinfo, Edi-fact
Analyseringshyppighed:Udføres alle hverdage.
Ved modtagelse inden kl. 13.30 analyseres prøven samme dag.
Svartid:Førstkommende hverdag efter prøvemodtagelsen.
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Gennem vagthavende læge, tlf 3545 1401.
Henvisning:
  • Kontakt Viruslaboratoriet afsnit 8503, tlf 3545 3473.
Gyldig fra:16/03/2018
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup