Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
HBVSAB
P—
Hepatitis B virus s-antistof; arb.stofk.(IRP W1042) (U/L)  
Labka/SP:
P—
Hepatitis B virus s-antistof (× 10³ int.enh./l) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU16065
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Immunologi, Blodbank
Analysegruppe/Ansvarlig:Blodbanken, KI 2-03-1
Dato for seneste revision - Initialer : 05/08/2019 - TWT
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU16065 P—Hepatitis B virus s-antistof; arb.stofk.(IRP W1042; proc.) = ? IU/L
Synonymer:

  • Anti HBs

  • Hepatitis s antistof

  • HBs Ab

Indikation:

  • Undersøgelse for beskyttende antistoffer efter hepatitis B infektion eller vaccination.

  • Kvantitering af antistof efter vaccination.

Akkrediteret analyse:DANAK og Vævscenter godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed     
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

  • Rød4S

  • Tørglas uden tilsætning

Prøvemængde:4 mL
Mindste prøvemængde:
Voksne og børn venøst: 1 ml
Voksne og børn kapillært: 500 ul
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Sendes ved omgivelsernes temperatur (tåler ikke frostgrader).
Holdbar 5 dage ved 2-8 grader.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval:Negativ eller positiv(>13,9 mU/ml)
Svarafgivelse:SP, Blodinfo, Edi-fact
Analyseringshyppighed:Udføres alle hverdage.
Ved modtagelse inden kl. 13.30 analyseres prøven samme dag.
Svartid:Førstkommende hverdag efter prøvemodtagelsen.
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Gennem vagthavende læge, tlf 3545 1401.
Henvisning:
  • Kontakt Viruslaboratoriet afsnit 8503, tlf 3545 3473.
Gyldig fra:16/03/2018
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup