Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
VBGLUF
P(vB; fPt)—
Glucose; stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P(vB; fPt)—
Glukose (mmol/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU02195
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 31/08/2016 - LiA
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02195 P(vB; fPt)—Glucose; stofk. = ? mmol/L
Synonymer:Diagnostisk glucose
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Enzymatisk bestemmelse - absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:IDMS
Udstyr:Cobas 8000, c702 modul
Måleområde (total):0,11 - 83,2 mmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,11 - 41,6 mmol/L
Måleområde (fortynding udstyr):0,11 - 83,2 mmol/L
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:K-oxalatplasma med Na-fluorid
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):grå2H (grå 2 mL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Bringes til KB3011 på is/kølelegeme inden 30 min. Kølecentrifugeres og afpipetteres inden 1 time. Prøven holdbar ved stuetemp. i 48 timer.
Præanalytisk (patient):Patienten skal være fastende
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):Beslutningsgrænse: < 6,1 mmol/L
Ringegrænser:<2,0 mmol/L
>25,0 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:Cobas, Calibrator for automated systems, Kat. 10759350190
Reagens:Cobas, , GLUC3 Glucose HK Gen.3, Kat. 05168791 190
Ekstern kvalitetskontrol:Almen klinisk Biokemi, 2 niveauer (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
K1, Liquid Unassayed Multiqual 1, Biorad, 697, humant serum  K3, Liquid Unassayed Multiqual 3, Biorad, 699, humant serum 
Kontrolniveauer: Ca. 3,5 mmol/L  Ca. 20,0 mmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 4 %  4 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 10 %  10 % 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar:Patient: Minimum 8 timers faste og ingen tobaksrygning. Ingen hård fysisk aktivitet indenfor 2 timer før blodprøvetagning. Siddende/hvilende position minimum 15 min. inden blodprøvetagning.
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks < 60 mg/dL (1026 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks < 1000 mg/dL (621 µmol/L)
Lipæmi L-indeks < 1000 mg/dL
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:06/01/2014
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup