Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
HIVCOMBO
P—
Human immundefektvirus 1+2(antistof+Ag);arb.k.(0 1)  
Labka/SP:
P—
Human immundefektvirus 1+2(antistof+Ag)  
Bestillingskode i SP:
NPU19649
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Immunologi, Blodbank
Analysegruppe/Ansvarlig:Blodbanken, KI 2-03-1
Dato for seneste revision - Initialer : 05/08/2019 - TWT
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19649 P—Human immundefektvirus 1+2(Ab+ag); arb.k.(proc.) = ?
Synonymer:

  • HIV

  • COMBO

Indikation:

  • Undersøgelse for tilstedeværelse af HIV p24 antigen og/eller antistof mod HIV 1/2 hos bloddonorer og patienter

  • Ved ekspositionsrisiko

  • Smittemarkørtestning af vævsdonorer

Akkrediteret analyse:DANAK og Vævscenter godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed     
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum. For gravide: Plasma kan anvendes
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

  • Serum: Rød4S (tørglas uden tilsætning)

  • For gravide: Lilla6s  (prøveglas tilsat K2EDTA)

Prøvemængde:4 mL
Mindste prøvemængde:
Voksne og børn venøst: 1 ml
Voksne og børn kapillært: 500 ul
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Sendes ved omgivelsernes temperatur (tåler ikke frostgrader).
Holdbar 14 dage ved 2-8 grader.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0
Svarafgivelse:Sundhedsportalen
BlodInfo
EDIFACT
Analyseringshyppighed:Udføres dagligt.
Ved modtagels inden kl. 13.30 analyseres prøven samme dag.
Svartid:Førstkommende hverdag efter prøvemodtagelsen.
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Gennem vagthavende læge, tlf 3545 1401.
Henvisning:
  • Kontakt Viruslaboratoriet afsnit 8503, tlf 3545 3473.
Gyldig fra:16/03/2018
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup