Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
TYPE
Ercs(B)—
Erythrocyt-antigen;Taxon (AB0; Rh D)  
Labka/SP:
Ercs(B)—
Blodtype(ABO; Rh D) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU26678
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Immunologi, Blodbank
Analysegruppe/Ansvarlig:Blodbanken, KI 2-03-1
Dato for seneste revision - Initialer : 05/12/2019 - TWT
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU26678 Ercs(B)—Erythrocyt-antigen; kategori(ABO; Rh D; konfirm; proc.) = ?
Synonymer:

 • Type

 • ABO

 • AB0

 • Blodtype

Beskrivelse:

Analysens indhold: Blodlegemediagnose, plasmakontrol og antistofscreentest.

Indikation:

 • Før blodtransfusion

 • I forbindelse med svangreprofylakse

Akkrediteret analyse:DANAK     
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:EDTA-stabiliseret fuldblod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

 • Lilla3S

 • Prøverør med K2EDTA

 • KLM-19 Lilla mikrotainerrør (lilla 500 µl)

Prøvemængde:3 ml
Alternativt kan anvendes EDTA-stabiliseret kapillærprøver, minimum 250 µl til børn < 1 år, 500 µl til børn > 1 år.
Præanalytisk (prøve):Forudgående transfusion med donorblod af anden type end egen kan forstyrre bestemmelsen af egen type.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Sendes ved omgivelsernes temperatur (tåler ikke frostgrader).
Holdbar 5 døgn ved stuetemperatur.
Må sendes med rørpost:Ja
Svarafgivelse:SP, BlodInfo
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet.
Svartid:Rutine: 24 timer
Fremskyndet: 3 timer
Akut: 1 time
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Kommentar (ved rekvirering):Bemærk: Prøven kan afleveres på Rigshospitalet: afsnit 2031, Herlev: afsnit 04 K6 , Hillerød: indgang 16A , Hvidovre: afsnit 231.
Bemærk: Prøver fra Glostrup skal sendes til Hvidovre afsnit 231
Henvisning:
 • RH: 3545 2035
 • HeH: 3868 3291
 • HvH: 3862 2443
 • HiH: 4829 4165
Gyldig fra:09/03/2018
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup