Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
PHOS
P—
Phosphat (P; uorganisk); stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Fosfat (mmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU03096
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 29/03/2022 - DMa
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03096 P—Phosphat(P; uorganisk); stofk. = ? mmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Kemisk farvereaktion - absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:Standardiseret mod NERL primært referencemateriale
Udstyr:Cobas 8000, c702 modul
Måleområde (total):0,10 - 12,92 mmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,10 - 6,46 mmol/L
Måleområde (fortynding udstyr):0,10 - 12,92 mmol/L
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca. 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Prøverør med gelseparator foretrækkes
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Fuldblod holdbar 2 timer v. 15-25 °C , centrifugeret holdbar 2 dage v. 15-25 °C, 7 dage v. 2-8 °C, 1 år. v. -20 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle 0-2 dg: 0,94-2,22 mmol/L
Alle 2 dg-1 år: 1,36-2,26 mmol/L
Alle 1-5 år: 1,16-1,81 mmol/L
K 5-14 år: 1,09-1,72 mmol/L
K 14-18 år: 0,72-1,49 mmol/L
K 18-125 år: 0,76-1,41 mmol/L
M 5-14 år: 1,07-1,74 mmol/L
M 14-18 år: 0,85-1,74 mmol/L
M 18-50 år: 0,71-1,53 mmol/L
M 50-125 år: 0,71-1,23 mmol/L
Ringegrænser:
Rekvirenter Blegdamsvej Rekvirenter Glostrup
<0,30 mmol/L Ikke angivet
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. Fremskyndet: < 3 timer.
Kalibrator:Cobas, Calibrator for automated systems C.f.a.s, Kat 10759350190
Reagens:Cobas, PHOS2 Phosphate (Inorganic) ver.2, Kat. 05171377 190
Ekstern kvalitetskontrol:Almen klinisk Biokemi, 2 niveauer (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
K1, Liquid Unassayed Multiqual 1, Biorad 697, humant serum  K3, Liquid Unassayed Multiqual 3, Biorad 699, humant serum 
Kontrolniveauer: Ca. 0,61 mmol/L  Ca. 2,5 mmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 6,0 %  3,0 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 13 %  9 % 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar:Valideret jf. KB2012_2124, holdbarhed KB2019_2035
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks < 40 mg/dL (684 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks < 300 mg/dL (186 µmol/L)
Lipæmi L-indeks < 1250 mg/dL
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:21/06/2002
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup