Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
HLA2GEN
DNA(spec.)—
HLA-klasse II-gen; taxon(liste)  
Labka/SP:
DNA—
HLA-klasse II-gen gruppe  
Bestillingskode i SP:
NPU26754
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Rekvisitionsseddel
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Immunologi, Vævstypelaboratoriet 7631
Analysegruppe/Ansvarlig:VTL 76-3-1
Seneste gennemgang - Initialer : 03/12/2021 - TWT
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU26754 DNA(spec.)—HLA-klasse II-gen; kategori(liste; proc.)
Synonymer:

MHC, Vævstypebestemmelse, Vævstype, HLA, HLA type, HLA-type

Beskrivelse:

Analysens indhold: NPU21395, NPU21394, NPU21397. Next generation sekvensering (NGS).

Indikation:

Udredning af HLA-forligelighed ved knoglemarvstransplantation (High resolution).

Akkrediteret analyse:DANAK og European Federation of Immunogenetics (EFI)     
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Mutationdetektionsprincip: Sekvensspecifik priming (SSP-PCR) eller Sekvensering (SBT) afhængig af typekombinationen.
Metrologisk sporbarhed:
Prøvemateriale:Blod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

lilla6S. (K2EDTA)

Prøvemængde:6 ml.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Blodprøverne opbevares ved ca. 20 grader. Sendes førstkommende hverdag
Må sendes med rørpost:Ja
Svartid:1-2 uger.
Ekstern kvalitetskontrol:
Svartid:
Svarmuligheder:
Analyseusikkerhed:  
Henvisning:

Kontakt Vævstypelaboratoriet på tlf. 3545 7631.

Gyldig fra:08/12/2015
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup