Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
RigshospitalRigshospitalets Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Labportal    Laboratorieundersøgelser    Metodeliste    Dokumenter(KB3011)    Information    Labka-analyseoversigt  
HLAANTI1
 
Labka:
P—
HLA klasse I-Ab (version 2)  
NPU21368
 Datablad
Rekvirering:Udføres kun efter forudgående aftale. Sundhedsplatformen/Rekvisitionsseddel
Laboratorium: Rigshospitalet, Klinisk Immunologisk Afdeling, Vævstypelaboratoriet 7631
Analysegruppe/Ansvarlig:VTL 76-3-1
Seneste gennemgang - Initialer : 08/08/2018 - TWT
Synonymer:

luminex, labscreen, MHC.

Beskrivelse:

Luminex teknologi.

Indikation:
 • Undersøgelse for forekomst af donorspecifik HLA antistoffer ved mistanke om humoral afstødning efter transplantation.

 • Undersøgelse for donospecifikke HLA antistoffer forud for transplantation.

 • Udredning af patienter, der er fundet positive ved screen undersøgelser for HLA antistoffer.
 • Akkrediteret analyse:European Federation of Immunogenetics (EFI)
  Metodeopsætning:
  CE-mærket analyseopsætning:
  Mutationdetektionsprincip: Luminex teknologi.
  Metrologisk sporbarhed:
  Prøvemateriale:Blod
  Alternativt prøvemateriale:
  Prøvetagningsrør (Labka):

  3 stk. Rød4G. (Gel(SST) + koagulations aktivator)

  Prøvemængde:3 x 3,5ml.
  Opbevaring:Blodprøverne opbevares ved ca. 20 grader, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning. NB: Prøverne skal modtages på Vævstypelaboratoriet senest mandag kl. 14, hvis de skal udføres tirsdag som rutineanalyse.
  Svartid:2 uger.
  Hasteanalyser efter aftale.
  Ekstern kvalitetskontrol:
  Svartid:
  Svarmuligheder:
  Analyseusikkerhed:  
  Kommentar (ved rekvirering):Bemærk: Udføres kun efter forudgående aftale.
  Henvisning:

  Kontakt Vævstypelaboratoriet på tlf. 3545 7631.

  Gyldig fra:12/08/2015
  Gyldig til:
   Indgår som en del af listen  
  Kode(SP) Labka-kode Analyse/undersøgelsesnavn -SP