Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
LYMFTOX
P—
HLA-antistof; arb.k.(0 1) = ?  
Labka/SP:
Lymfocytotoksiske antistoffer (HLA)  
Bestillingskode i SP:
NPU21366
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Rekvisitionsseddel
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Immunologi, Vævstypelaboratoriet 7631
Analysegruppe/Ansvarlig:VTL 76-3-1
Seneste gennemgang - Initialer : 29/12/2020 - TWT
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU21366 P—HLA-antistof; arb.k.(proc.) = ?
Synonymer:

HLA antistoffer

Indikation:

Venteliste til transplantation.

Akkrediteret analyse:DANAK og European Federation of Immunogenetics (EFI)     
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Mutationdetektionsprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

rød9S (9ml) - Prøverør med Serum clot aktivator.

Alternativt kan 2 x gold3,5 (3,5ml) anvendes (gelseparator og Serum clot aktivator)

Prøvemængde:7 ml
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Blodprøverne opbevares ved ca. 20 grader. Sendes førstkommende hverdag
Må sendes med rørpost:Ja
Svartid:2 uger.
Hastesvar efter aftale.
Ekstern kvalitetskontrol:
Svartid:
Svarmuligheder:
Analyseusikkerhed:  
Henvisning:

Kontakt Vævstypelaboratoriet på tlf. 3545 7631.

Gyldig fra:08/12/2015
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup