Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
S100B
P—
Gliacelleprotein S-100b; massek. (µg/L)  
Labka/SP:
P—
Gliacelleprotein S-100b (µg/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU19781
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Immunkemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 25/03/2022 - AnM
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19781 P—Protein S100-B; massek. = ? µg/L
Synonymer:S-100b
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Sandwich Elektrochemiluminescens-immunoassay (ECLIA) - fotontælling
Metrologisk sporbarhed:Standardiseret over for afvejet S100 β/β protein.
Udstyr:Cobas 8000, e801 modul
Måleområde (total):0,02 - 30 µg/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,02 - 30 µg/L
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Serum med/uden gel.
Prøvetagningsrør (Labka):gold3,5 (3,5mL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL serum. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL serum. På 1 mL serum kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Serum er holdbar 8 timer ved 15 - 25 °C, 2 døgn ved 2-8 °C, 3 mdr. ved -20 °C.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Beslutningsreferenceinterval:18-125 år : <0,10 µg/L
Ringegrænser:>0,1 µg/L
Kun gældende for Traume
Analyseringshyppighed:Analysen udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. Fremskyndet: < 3 timer. Akut: < 1 timer.
Kalibrator:Cobas, S100 kat.nr. 03289834190
Reagens:Cobas, S100 kat.nr. 08817324 190
Ekstern kvalitetskontrol:Referenzinstitut für Bioanalytik (RfB) TM, 4 gange årligt
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
TMP1. Tumor Marker Plus Control, BioRad Kat. 367  TMP3. Tumor Marker Plus Control, BioRad Kat. 369 
Kontrolniveauer: Ca. 0,09 ug/L  Ca. 3,3 ug/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 6 %  6 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 14 %  13 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar:Valideret jf. KB2020-2065
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks <66 mg/dL (1129 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks <1000 mg/dL (621 µmol/L)
Lipæmi L-indeks <2000 mg/dL
Pris (kr.) (2022)840
Gyldig fra:20/09/2011
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup