Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
ADAM13AB
P—
ADAMTS13-antistof; arb.stofk. (arb.enh./L)  
Labka/SP:
P—
ADAMTS13-antistof (arb.enh./L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU26850
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:1: Koagulation
Dato for seneste revision - Initialer : 12/02/2021 - ViO
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU26850 P—ADAMTS13-antistof; arb.stofk.(enz.; Bethesda; proc.) = ? (p.d.e.)
Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Enzymatisk bestemmelse - fluorometri
Metrologisk sporbarhed:
Udstyr:Enspire, multilabel reader
Måleområde (total):0,4 - 2,0 arb.enh./L
Standard analyse-måleområde (udstyr):Ikke relevant
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Ja
Prøvemateriale:Citratplasma
Alternativt prøvemateriale:Intet
Prøvetagningsrør (Labka):Blå3,5S, Blå2H
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 9NC Natriumcitrat 3,2% rør, fyldt til mærket ~ min. 1 mL plasma.
Præanalytisk (prøve):Bringes til KB 3-01-1 inden 2 timer.
Forsendelse: Ekspres eller som frosset plasma.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbarhed: 2 år ved -80 °C. Forsendelse: Afpipeteret og frosset (på tøris).
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):<0,40 arb.enh./l
Analyseringshyppighed:Udføres efter behov
Svartid:Svartid indenfor 48 timer.
Kalibrator:Citratplasma fra bloddonorer
Reagens:FRETS-VWF73
Ekstern kvalitetskontrol:ECAT Foundation
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Kontrol, KB 2013, citratplasma fra mindst 3 normale personer  Kontrol, KB 2013, citratplasma fra mindst 3 normale personer, fortyndet 1+2 
Kontrolniveauer: ca. 0,93 arb.enh./L  ca. 0,28 arb.enh./L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):    
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):    
Kommentar (ved rekvirering):Kan kun rekvireres efter aftale med vagthavende læge(3545-1397).
Kun relevant såfremt ADAMS13 <0,04
Ekstern Pris (kr.) (2021)2604
Intern Pris (kr.) (2021)2170
Gyldig fra:18/03/2015
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup