Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
bilikon
P—
Bilirubin(konjugeret); stofk. (µmol/L)  
Labka/SP:
P—
Bilirubin konjugeret (µmol/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU17194
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 10/05/2022 - AnM
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU17194 P—Bilirubin(konjugeret); stofk. = ? µmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Kemisk farvereaktion - absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:Vanadate oxidation
Udstyr:Cobas 8000, c502 modul
Måleområde (total):1,7 - 668 µmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):1,7 - 340 µmol/L
Måleområde (fortynding udstyr):3,3 - 668 µmol/L
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Prøverør med gelseparator foretrækkes. Beskyttes mod direkte sollys.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbarhed efter centrifugering 2 dage ved 15-25 °C; 7 dage ved 2-8 °C; 6 mdr ved -20 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-7 dg: 0-10 µmol/L
7 dg-125 år: 0-4 µmol/L
Ringegrænser:>17 µmol/L
Kun gældende for: 5021GN1(RH), 5023GN1(RH), 5024 GN(RH), 5024GN1(RH), 5024GN9(RH), 5034GN1(RH), 4053BUKIR1(RH), 4053BUKIR9(RH), 5061T1(RH) og 5061T2(RH).
Se notat i KB2022_2030_DMa
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:WAKO, Bilirubin Calibrator kat. nr. 419-73295
Reagens:WAKO, Direct Bilirubin L-Type R1 Buffer. kat. nr. 411-23695 og Direct Bilirubin L-Type R2 Vanadate kat. nr. 413-23895
Ekstern kvalitetskontrol:NEQAS for Paediatric Bilirubin
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
K1, Liquid Unassayed Multiqual 1, Biorad 697, humant serum  K3, Liquid Unassayed Multiqual 3, Biorad 699, humant serum 
Kontrolniveauer: Ca. 5 µmol/L  Ca. 41 µmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 8 %  7 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 18 %  16 % 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar (ved rekvirering):Bestilles via analysekode NPU10022: P-Bilirubintype gruppe
Kommentar:For afdelinger med ringegrænsen bilikon >17 µmol/L: ønskes BILIGLU rekvireret, skal det ske på ny rekvisition i lysbeskyttet glas min. 200µL.

Valideret jvf. KB2015_2026. Hæmolyseindeks valideret jvf. KB2016_2011N

Interferens:Ingen interferens ved:
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks < 400 mg/dL (248 µmol/L)
Lipæmi L-indeks < 2000 mg/dL
Pris (kr.) (2022)50
Gyldig fra:01/07/2015
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Analyse/undersøgelsesnavn -SP
BILIFR NPU10022 Bilirubintype gruppe;P
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup