Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
17hyco0
P—
17-Hydroxyprogesteron; stofk. (0 min) (nmol/l)  
Labka/SP:
P—
17-Hydroxyprogesteron (0 min) (nmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU04977
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: LC-MS/MS
Dato for seneste revision - Initialer : 12/07/2016 - MaØ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU04977 P—17-Hydroxyprogesteron; stofk.(0 min) = ? nmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja
Analyseringshyppighed:
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Steroid Hormones, NEQAS
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Kommentar (ved rekvirering):Analysen er en del af listeanalysen:
Binyrebark—17-Hydroxyprogesteron-sekretion;stofhast.(liste; corticotropin i.m.)
Rekvisitions kode: 17HYPROG
Kommentar:Analysen er en del af 17HYPROG.
Analyseinformation: se 17HYPRO
Pris (kr.) (2023)481
Gyldig fra:16/11/2015
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Version Analyse/undersøgelsesnavn -SP
EPC00013 EPC00013 Synacthen-test Udvidet
NPU21624 17HYPROG 17-OH-progesteronsekr.gruppe;Binyrebark
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup