Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CORT
P—
Cortisol; stofk (nmol/L)  
Labka/SP:
P—
Kortisol (nmol/L) (version 8)  
Bestillingskode i SP:
NPU01787
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Immunkemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 28/02/2023 - DMa
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU01787 P—Cortisol; stofk. = ? nmol/L
Synonymer:Compound F, Hydrocortison, Synacthen-test
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Kompetitiv elektrochemiluminescens-immunoassay (ECLIA) - fotontælling
Metrologisk sporbarhed:IRMM/IFCC - 451 panel (ID-GC/MS, isotopfortynding-gaskromatografi/massespektrometri)
Udstyr:Cobas 8000, e801 modul
Måleområde (total):3 - intet øvre måleområde
Standard analyse-måleområde (udstyr):3 - 1750 nmol/L
Måleområde (fortynding udstyr):3 - 17 500 nmol/L
Yderligere fortynding:Ja. Prøver med Resultat >= 17500 nmol/L skal fortyndes til endeligt resultat. Se analysevejledning.
Prøvemateriale:Heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:24 timer ved 20-25 °C, 4 dage ved 2 - 8 °C, 12 måneder ved - 20 °C.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Kl. 06-10: 100-537 nmol/L
Kl. 10-16: >100 nmol/L
Kl. 16-20: 100-327 nmol/L
Kl. 20-06: >100 nmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:Roche Diagnostics, Cortisol II CalSet, kat.nr. 06687750190
Reagens:Roche Diagnostics, Cortisol II, kat.nr. 7027150 190
Ekstern kvalitetskontrol:Almen klinisk Biokemi (Labquality), Hormoner B (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
K1, Liquid Unassayed Multiqual 1, Biorad 697, humant serum(flydende)  H3. Immunoassay Plus Control Liquichek, Bio-Rad Kat 363, Human serum (flydende) 
Kontrolniveauer: Ca. 140 nmol/L  Ca. 1000 nmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 8 %  8 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 21 %  20 % 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar (ved rekvirering):Cortisol udviser stor døgnvariation, noter prøvetagningstidspunktet.
Synacthen-test: P—Cortisol; stofk. tages før og 30 min efter stimulation
Kommentar:Valideret jvnf. KB2017_2032 ved skift til nye e801 moduler
Interferens:Patienter, som lider af 21 hydroxylase defekt, har forhøjet koncentration af
21 deoxycortisol, og det kan pga. krydsreaktivitet give falsk forhøjede koncentrationer af cortisol.
Prøver fra patienter, som er behandlet med prednisolon, 6 α methylprednisolon eller prednison, kan give falsk forhøjede koncentrationer af cortisol.
Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks < 25 mg/dl (428 µmol/l)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks < 500 mg/dl (311 µmol/l)
Lipæmi L-indeks < 1500 mg/dl
Pris (kr.) (2023)68
Gyldig fra:15/02/2016
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup