Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
AMIK
P—
Amikacin (mg/L)  
Labka/SP:
P—
Amikacin;massek. (mg/L) (version 4)  
Bestillingskode i SP:
NPU19685
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 14/07/2022 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19685 P—Amikacin; massek. = ? mg/L
Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Partikelforstærket Immunoturbidimetrisk assay (ITA) - turbidimetri
Metrologisk sporbarhed:Reference Material Grade Amikacin The United States Pharmacopeia
Udstyr:Indiko Plus
Måleområde (total):1,5-500 mg/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):1,5- 50 mg/L
Måleområde (fortynding udstyr):1,5-100 mg/L
Yderligere fortynding:1+9 manuelt
Prøvemateriale:EDTA-plasma
Alternativt prøvemateriale:Heparinplasma, serum
Prøvetagningsrør (Labka):Lilla2H
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
0,5 ml fuldblod
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Skal bringes hurtigt til KB 3011. Alternativt centrifugering og opbevares på køl Plasma 2-8 grader i 7 dage Plasma -20 grader i 14 dage
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Terapeutisk interval: Dal: < 10 mg/L
Svarafgivelse:<1,5 mg/L afgives som <1,5 mg/L
Analyseringshyppighed:Hver dag. Hele døgnet
Svartid:Fremskyndet: < 2 timer
Rutine: indenfor 24 timer, dog oftest < 2 timer
Kalibrator:
Reagens:Thermo scientific QMS Amikacin
Ekstern kvalitetskontrol:DRUG (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
  Thermo Scientific MAS Liquimmune. Liquid Assayed Immunoassay control level 2 Thermo Scientific MAS Liquimmune. Liquid Assayed Immunoassay control level 3 
Kontrolniveauer:   Ca. 18 Ca. 30 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):   10 % 10 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):   21 % 21 % 
Pris (kr.) (2023)1244
Gyldig fra:07/03/2016
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup