Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
AMIK
P—
Amikacin (mg/L)  
Labka/SP:
P—
Amikacin;massek. (mg/l) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU19685
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Klinisk biokemisk afdeling, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 21/06/2017 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19685 P—Amikacin; massek. = ? mg/L
Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Immunoturbidimetrisk assay (ITA) - turbidimetri
Metrologisk sporbarhed:Reference Material 6L35 USP Grade Amikacin
Udstyr:Konelab 30i
Måleområde (total):2-250 mg/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):2 - 50 mg/L
Måleområde (fortynding udstyr):2-250 mg/L
Prøvemateriale:EDTA-plasma
Alternativt prøvemateriale:Heparinplasma, serum
Prøvetagningsrør (Labka):Lilla2H
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
0,5 ml fuldblod
Opbevaring:Skal bringes hurtigt til KB 3011. Alternativt opbevares på køl Plasma 2-8 grader i 7 dage Plasma -20 grader i 14 dage
Referenceinterval (Labka):Terapeutisk interval: Dal: < 10 mg/L
Analyseringshyppighed:Hver dag. Hele døgnet
Svartid:Fremskyndet: < 3 timer
Rutine: indenfor 24 timer, dog oftest < 3 timer
Kalibrator:
Reagens:Abbott Multigent Amikacin
Ekstern kvalitetskontrol:DRUG (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
  Biorad Therapeutic Drug Control, Liquid, level 2 kat. 726 (TDM 2) Biorad Therapeutic Drug Control, Liquid, level 3 kat. 727(TDM 3) 
Kontrolniveauer:   Ca. 17,40 Ca. 30 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):   10 % 10 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):   20 % 20 % 
Ekstern Pris (kr.) (2019)786
Intern Pris (kr.) (2019)655
Gyldig fra:07/03/2016
Gyldig til:
 Dokumenter (Kan kun åbnes i Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet)  
Type Navn Dato Aktiv 
Analysevejledninger (aktuelle) P—Gentamicin; massekonc. 08/10/2018 
Betjeningsvejledninger (aktuelle) Konelab 30i 07/06/2017 
Valideringsrapport (aktuelle) Apparatur: Konelab Prime 60i 10/07/2017 
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup