Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
K
P—
Kalium-ion; stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Kalium (mmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU03230
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 27/10/2022 - DMa
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03230 P—Kalium-ion; stofk. = ? mmol/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Ionselektivelektrodemåling - potentiometri
Metrologisk sporbarhed:Gravimetrisk
Udstyr:Cobas 8000 ISE-modul
Måleområde (total):1,5-10,0 mmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):1,5-10,0 mmol/L
Måleområde (fortynding udstyr):nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum, anvendes kun hvis foretrukket prøvemateriale ikke kan anvendes og prøven ikke kan tages om. Svar på serumprøve fra voksne afgives med svarkommentar
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Prøverør med gelseparator foretrækkes. Prøve skal centrifugeres inden 2 timer.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Fuldblod holdbar 3 timer ved stuetemp. Plasma er holdbar 14 dage ved 15-25 °C, 14 dage ved 2-8 °C, 1 år ved -20 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-1 uge: 3,2-5,5 mmol/L
1 uge-1 mdr: 3,4-6,0 mmol/L
1-6 mdr: 3,5-5,6 mmol/L
6 mdr - 1 år: 3,5-6,1 mmol/L
1-5 år: 3,3-4,6 mmol/L
5-18 år. 3,3-4,3 mmol/L
18-125 år: 3,5-4,4 mmol/L
Ringegrænser:<2,5 mmol/L
>6,0 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. Fremskyndet: < 3 timer. Akut: < 1 timer.
Kalibrator:Roche, ISE standard Low: 11183974 216. Roche, ISE standard high: 11183982 216.
Reagens:ISE Reference Electrolyte Kat.nr. 10820652 216. ISE Internal Standard Gen.2 Kat.nr. 04880455 190. ISE Diluent Gen.2 Kat.nr. 04880480 190
Ekstern kvalitetskontrol:Almen klinisk Biokemi, 2 niveauer (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
K1, Liquid Unassayed Multiqual 1 Bio-Rad 697, humant serum  K3, Liquid Unassayed Multiqual 3 Bio-Rad 699, humant serum 
Kontrolniveauer: Ca. 3 mmol/L  Ca. 8 mmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 4 %  4 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 8 %  8 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar:Procedure for svarafgivelse af P—Kalium-ion: Prøver med resultat over/under ringegrænser bliver automatisk målt to gange på Cobas. Afgiv straks svar når første måling foreligger. Det endelig svar afgives via LABKA. Hvis svaret mod forventning ikke stemmer overens med telefonsvaret, skal afdelingen straks informeres.
I-index jvnf. KB2021_2044
Valideret jvf. KB2012_2128, holdbarhed KB2019_2035
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks <66 mg/dL (1129 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks <40 mg/dL (25 µmol/L)
Lipæmi L-indeks <2000 mg/dL
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:24/06/2003
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup