Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
HSCRP
P—
C-reaktivt protein [HSCRP] ; massek. (mg/L)  
Labka/SP:
P—
C-reaktivt protein [HSCRP] (mg/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
EPC00006
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Klinisk biokemisk afdeling, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 02/08/2017 - LiA
IFCC-IUPAC-kode og navn:EPC00006
Synonymer:Højsensitivt CRP
Akkrediteret analyse:DANAK     
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Latex partikel baseret immunoassay (LIA) - turbidimetri
Metrologisk sporbarhed:Standardiseret over for referencematerialet fra IRMM: BCR470/CRM470
Udstyr:Cobas 8000, c502 modul
Måleområde (total):0,30 - 20,00 mg/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,30 - 20,00 mg/L
Yderligere fortynding:Nej - se kommentar
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrøn 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Prøverør med gelseparator foretrækkes
Opbevaring:Efter centrifugering er prøven holdbar 11 dage ved 15-25 °C; 2 mdr ved 2-8 °C; 3 år ved -15 til -25 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Beslutning < 3,00 mg/l
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:Cobas, Calibrator for automated systems Proteins, Kat 11355279216
Reagens:Cobas, CRPHS Cardiac C-Reactive Protein (Latex) High Sensitive, Kat. 04628918 190
Ekstern kvalitetskontrol:Myocardial Markers and CRP, low conc. (LABQUALITY)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
K3. Liquid Unassayed Multiqual 3, BioRad 699, humant serum  P1. Liquichek Immunology Control, Level 1, Bio-Rad 594, humant serum 
Kontrolniveauer: Ca. 0,60 mg/L  Ca. 7,00 mg/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 7 %  4 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 18 %  14 % 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar:Ved koncentrationer > 20 mg/L rekvireres automatisk CRP
Valideret jf. KB2012_2115
Interferens:Ingen interferens ved:
Icterus (bilirubin) I-indeks < 60 mg/dL (1026 µmol/L)
Hæmolyse (hæmoglobin) H-indeks < 1000 mg/dL (621 µmol/L)
Lipæmi L-indeks < 600 mg/dL
Væsentligt reducerede CRP-værdier kan ses ved prøver fra patienter, der behandles med carboxypenicilliner.
Ekstern Pris (kr.) (2020)28
Intern Pris (kr.) (2020)23
Gyldig fra:18/05/2016
Gyldig til:
 Dokumenter (Kan kun åbnes i Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet)  
Type Navn Dato Aktiv 
Analysevejledninger (aktuelle) P—C-reaktivt protein; massek. 18/09/2017 
Betjeningsvejledninger (udgået udstyr) Cobas 8000 06/02/2019 
Betjeningsvejledninger (udgået udstyr) Cobas IT Middleware (cITm) 12/12/2018 
Valideringsrapport (aktuelle) P—C-reaktiv protein; massek. (mg/l) 30/01/2015 
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup