Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CSVALB
Csv—
Albumin; massek. (mg/L)  
Labka/SP:
Csv—
Albumin (mg/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU19664
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 05/02/2023 - DMa
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19664 Csv—Albumin; massek. = ? mg/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Immunoturbidimetrisk assay (ITA) - turbidimetri
Metrologisk sporbarhed:IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) BCR470/CRM 470
Udstyr:Cobas 8000, c502 modul
Måleområde (total):36 - 29800 mg/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):36 - 4800 mg/L
Måleområde (fortynding udstyr):36 - 29800 mg/L
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Cerebrospinalvæske
Alternativt prøvemateriale:EDTA-stabiliseret cerebrospinalvæske, heparinstabiliseret cerebrospinalvæske
Prøvetagningsrør (Labka):5 ml. sterilt rør i polypropylen (PP) med konisk bund og ståring
(mindst 2 mL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
150 µL
Præanalytisk (prøve):Forsendelse: Ekspres, skal være på KB inden 1 time ved samtidig analyse af Erythrocytter, glucose eller leukocytter
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:4 døgn ved stuetemp. 7 døgn ved 2 - 8 °C. 6 måned ved - 20 °C. Uendeligt ved -80 grader °C.
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):100-370 mg/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. Fremskyndet: < 2 timer.
Kalibrator:Roche, Calibrator for Automated Systems PUC, 03121305122
Reagens:Roche, ALBT2 (Tinaquant Albumin Gen.2 04469658190
Ekstern kvalitetskontrol:CSV (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
CSF-P1: Liquichek Immunology Controls, Level 1, Bio-Rad kat. 594, fortyndet med NaCl  CSF-P3: Liquichek Immunology Controls, Level 3, Bio-Rad kat. 596, fortyndet med NaCl 
Kontrolniveauer: Ca. 170 mg/L  Ca. 450 mg/L  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 15%  10% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 31%  21% 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar (ved rekvirering):Samme prøvetagningsrør kan i særlige tilfælde benyttes til:
Csv—Erythrocytter; antalk.; Csv—Glucose; stofk.; Csv—Leukocytter, gruppe
Kommentar:Selvom holdbarheden er overskredet skal prøven altid analyseres og svar kan evt. udgives med forbehold efter aftale med vagthavende læge.
Valideret jvf. KB2012_2162
Pris (kr.) (2023)49
Gyldig fra:23/05/2016
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup