Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CSVALBP
CSV—
Albumin; rel. massek.(Csv/P) ( x 10-³)  
Labka/SP:
Csv/P—
Albumin (× 10-3) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU19659
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 30/01/2023 - DMa
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19659 Csv—Albumin; rel.massek.(Csv/P) = ? × 10-3
Beskrivelse:Beregning.
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Ikke relevant
CE-mærket analyseopsætning:Ikke relevant
Analyse- og måleprincip: Beregning
Metrologisk sporbarhed:
Udstyr:Cobas 8000 - Beregning
Måleområde (total):1,0 - 300 x 10-³
Prøvemateriale:
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):Csv: 5 ml. sterilt rør i polypropylen (PP) med konisk bund og ståring
Blod: mint3,5 (3,5mL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Csv: 150 µl
Blod: Voksne og børn: 300 µl fuldblod ~ 150 µl plasma. Spædbørn: 400 µl fuldblod ~ 150 µl plasma. På 1 ml plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):2,6-13,9 × 10-3
Analyseringshyppighed:
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer. Fremskyndet: < 2 timer.
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Analyser der indgår i beregningen dækket
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
   
Kontrolniveauer:    
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):    
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 32 %  24 % 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar (ved rekvirering):Ved rekvirering af CSVALBP bestilles analyserne CSV—Albumin automatisk.
Der skal indenfor ±24 timer rekvireres blod til P—Albumin; massek. bestemmelse.
Kommentar:Beregnes som: a/b, hvor
a= Csv—Albumin; massek. (mg/L)
b= P—Albumin; massek. (g/l)

Analysen er valideret jvf. KB2012_2162
Interferens:Se analyser der indgår i beregningen
Gyldig fra:23/05/2016
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup