Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
NA
P—
Natrium-ion; stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Natrium (mmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU03429
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 01/05/2023 - LRO
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03429 P—Natrium-ion; stofk. = ? mmol/L
Indikation:Mistanke om forstyrrelser i væske- og elektrolyt-balancen
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Potentiometrisk slide test
Metrologisk sporbarhed:NIST (National Institute of Standards and Technology) Reference Materiale, SRM (Standard Reference Materiale) 918
Udstyr:Ortho Clinical Diagnostics VITROS 4600/5600
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (Li-Hep m/gel)

Alternativt:
grøn4S (Li-Hep u/gel)
rød4S (Tørglas u/gel)
gold3,5 (Tørglas m/gel)
L-Grøn mi (Li-Hep m/gel 600 µL)
Prøvemængde:Minimumsmængde: 1 mL plasma/serum
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres ved 2200 g i 10 minutter inden for 2 dage efter prøvetagningen.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Plasma holdbar 4 dage ved 18-28 °C; 1 uge ved 2-8 °C; 6 mdr. ved ≤-18 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle 0-5 år: 137-144 mmol/L
Alle 5-18 år: 135-147 mmol/L
Alle 18-125 år: 137-144 mmol/L
Ringegrænser:
Rekvirenter Blegdamsvej Rekvirenter Glostrup
Ikke angivet <120 mmol/L
>160 mmol/L
Svarafgivelse:75-250 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:VITROS Chemistry Products kalibratorkit 2
Reagens:VITROS Chemistry Products Na+ Slides REF 837 9034
Ekstern kvalitetskontrol:Bio-Rad EQAS Clinical Chemistry program 12/år
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Performance Verifier 1  Performance Verifier 2 
Kontrolniveauer: 121 mmol/L  143 mmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 3 %  3 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 8,3 %  8,3 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Ikke undersøgt af KBA, men producenten opgiver, at Benzalkoniumklorid (kan findes i hepariniserede katetre) kan medføre forhøjede værdier.
Pris (kr.) (2023)14
Gyldig fra:01/05/2023
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup