Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
NA
P—
Natrium-ion; stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Natrium (mmol/l)  
Bestillingskode i SP:
NPU03429
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 30/04/2020 - ER
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03429 P—Natrium-ion; stofk. = ? mmol/L
Beskrivelse:

Vitros 4600/5600 Ortho Clinical Diagnostics (OCD)
Tørkemi, Potentiometrisk slide test
Se gældende datablad

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Potentiometrisk slide test
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum
Prøvetagningsrør (Labka):

mint3,5 (3,5mL) Alternativ: grøn4S (grøn+sort 4 mL) rød4S (rød+sort 4 mL) gold3,5 (3,5mL)

Prøvemængde:3 mL blod
Minimumsmængde: 1 mL plasma/serum
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres ved 2200 g i 10 minutter inden for 2 dage efter prøvetagningen.
Præanalytisk (patient):Ingen
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen.
Holdbare på centrifugeret gelglas/afpipetteret prøvemateriale:

4 dage ved 18-28 °C
1 uge ved 2-8 °C
6 mdr ved -18 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle 0 -5 år: 137-144 mmol/l
Alle 5-18 år: 135-147 mmol/l
Alle 18-125 år: 137-144 mmol/l
Ringegrænser:<120 mmol/L
>160 mmol/L
Svarafgivelse:75-250 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:Fremgår af datablad
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Fremgår af datablad
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Fremgår af datablad 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Fremgår af datablad
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup