Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CREA
P—
Kreatinin; (enz). (µmol/L)  
Labka/SP:
P—
Kreatinin (µmol/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU04998
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 14/07/2020 - MR
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU04998 P—Creatininium; stofk.(enz.) = ? µmol/L
Beskrivelse:

Vitros 4600/5600 Ortho Clinical Diagnostics (OCD)
Tørkemi, Kolometrisk slide test
Se gældende datablad

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Kolometrisk slide test
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum
Prøvetagningsrør (Labka):

mint3,5 (3,5mL) Alternativ: grøn4S (grøn+sort 4 mL) rød4S (rød+sort 4 mL) gold3,5 (3,5mL)

Prøvemængde:3 mL blod
Minimumsmængde: 1 mL plasma/serum
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres ved 2200 g i 10 minutter inden for 7 timer efter prøvetagningen.
Præanalytisk (patient):Ingen
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen.
Holdbare på centrifugeret gelglas/afpipetteret prøvemateriale:

7 timer ved 18-28 °C
30 dage ved 2-8 °C
Ubegrænset ved -18 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-1 d: 37-81 µmol/L
1-3 d: 29-69 µmol/L
3-7 d: 21-58 µmol/L
7-14 d: 21-46 µmol/L
14 d-2 mdr.: 17-41 µmol/L
2 mdr. 1 år: 14-34 µmol/L
1-3 år: 15-31 µmol/L
3-5 år: 23-37 µmol/L
K 5-9 år: 28-50 µmol/L
K 9-11 år. 32-58 µmol/L
K 11-14 år: 34-62 µmol/L
K 14-18 år: 41-80 µmol/L
K 18-125 år: 50-90 µmol/L
M 5-9 år: 26-49 µmol/L
M 9-11 år. 31-59 µmol/L
M 11-14 år: 39-68 µmol/L
M 14-18 år: 52-93 µmol/L
M 18-125 år: 60-105 µmol/L
Ringegrænser:>500 µmol/L
Svarafgivelse:13-6190 µmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:Fremgår af datablad
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Fremgår af datablad
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Fremgår af datablad 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Fremgår af datablad
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:14/07/2020
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup