Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
ALB
P—
Albumin; massek. (g/L)  
Labka/SP:
P—
Albumin (g/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU19673
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 29/04/2020 - ER
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19673 P—Albumin; massek.(proc.) = ? g/L
Beskrivelse:

Vitros 4600/5600 Ortho Clinical Diagnostics (OCD)
Tørkemi, Kolometrisk slide test
Se gældende datablad

Indikation:

Mistanke om nyre-sygdom, akut eller kronisk leversygdom (især cirrose) og tarmsygdomme

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Kolometrisk slide test
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum
Prøvetagningsrør (Labka):

mint3,5 (3,5mL) Alternativ: grøn4S (grøn+sort 4 mL) rød4S (rød+sort 4 mL) gold3,5 (3,5mL)

Prøvemængde:3 mL blod
Minimumsmængde: 1 mL plasma/serum
Præanalytisk (patient):Ingen
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen.
Holdbare på centrifugeret gelglas/afpipetteret prøvemateriale:

7 dage ved 18-28 °C
1 mdr ved 2-8 °C
Ubestemt ved -18 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle 0-1 år.: 26-34 g/L
Alle 1-4 år: 34-42 g/L
Alle 4-5 år: 36-48 g/L
K 5-14 år: 39-47 g/L
K 14-18 år: 35-47 g/L
M 5-18 år: 39-50 g/L
Alle 18-40 år: 36-48 g/L
Alle 40-70 år: 36-45 g/L
Alle 70-125 år: 34-45 g/L
Ringegrænser:Ingen
Svarafgivelse:10-60 g/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:Fremgår af datablad
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Fremgår af datablad
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Fremgår af datablad 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Fremgår af datablad
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup