Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
HB
B—
Hæmoglobin(Fe); stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
B—
Hæmoglobin (mmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU02319
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab B
Dato for seneste revision - Initialer : 19/05/2020 - AJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02319 B—Hæmoglobin(Fe); stofk. = ? mmol/L
Synonymer:Hgb
Beskrivelse:

Sysmex XN / Fotometri

Indikation:

Se gældende datablad

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Udstyr:Sysmex XN
Måleområde (total):
Prøvemateriale:EDTA-stabiliseret blod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

Lilla2H (lilla 2 mL) Alternativ: Lilla4S (lilla 4 mL)

Prøvemængde:Mindste prøvemængde: 1 mL fuldblod
Præanalytisk (prøve):Glasset skal fyldes helt
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:EDTA blod er stabilt ved rum temperatur i 72 timer og på køl i 72 timer.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-14 dg: 6,9-12,4 mmol/L
14 dg-1 md: 5,7-10,5 mmol/L
1-2 md: 5,4-8,9 mmol/L
2 md-2 år: 6,0-8,3 mmol/L
2-12 år: 6,5-8,9 mmol/L
12-18 år: 6,6-9,9 mmol/L
K: 7,3-9,5 mmol/L
M: 8,3-10,5 mmol/L
Ringegrænser:<4,0 mmol/L
Svarafgivelse:0,0-16,1 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog <2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:Fremgår af datablad
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Fremgår af datablad
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Fremgår af datablad 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Fremgår af datablad
Pris (kr.) (2022)17
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup