Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
LEU
B—
Leukocytter; antalk. (× 109/L)  
Labka/SP:
B—
Leukocytter (× 109/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU02593
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab B
Dato for seneste revision - Initialer : 17/04/2023 - BaA
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02593 B—Leukocytter; antalk. = ? × 109/L
Synonymer:WBC
Indikation:Mistanke om inflammation eller infektion
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Fluorescensfotometri efter farvning af RNA/DNA, samt cellestørrelse ved flowcytometri/lysspredning
Metrologisk sporbarhed:Kalibratoren, Sysmex XN CAL, er sporbar til ICSH Referencemetode
Udstyr:Sysmex XN
Måleområde (total):
Prøvemateriale:EDTA-stabiliseret blod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):Lilla2H (EDTA)
Alternativt:Lilla3S/6S (EDTA)
Lilla mi (lilla 500 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne: 1 ml fuldblod
Børn: 250 µL fuldblod
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:EDTA blod er holdbart i 48 timer ved 15-25 °C; 72 timer ved 2-8 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-14 dg: 5,5-19,3 × 109/L
14-1 md: 6,9-19,9 × 109/L
1-2 md: 6,0-16,3 × 109/L
2 md-2 år: 6,2-16,2 × 109/L
2-12 år: 4,5-12,5 × 109/L
12-18 år: 4,4-10,5 × 109/L
18-125 år: 3,5-8,8 × 109/L
Ringegrænser:
Rekvirenter Blegdamsvej Rekvirenter Glostrup
Ikke angivet <1,5 × 109/L
>32 × 109/L
Svarafgivelse:0,0-440 x 109/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60min fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:Sysmex XN CAL
Reagens:CBC+DIFF
Ekstern kvalitetskontrol:3041 DK Hæmatologi, DEKS 10/årligt
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
XN-Check Level 1  XN-Check Level 2 XN-Check Level 3 
Kontrolniveauer: 3,10 x 109/L  7,10 x 109/L 16,8 x 109/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 4 %  4 % 4 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 10,8 %  10,8 % 10,8 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Hvis følgende er til stede, kan systemet fejlagtigt rapportere et højt leukocyttal: Leukocytopsamling, mulighed for PLT klumper, kryoprotein, kryoglobulin, fibrin, store trombocytter
Gyldig fra:01/05/2023
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup