Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
THROM
B—
Trombocytter; antalk. (× 109/L)  
Labka/SP:
B—
Trombocytter (× 109/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU03568
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab B
Dato for seneste revision - Initialer : 18/10/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03568 B—Thrombocytter; antalk. = ? × 109/L
Synonymer:Platelets, PLT
Beskrivelse:

Sysmex XN/ Flowcytometri
Se gældende datablad

Indikation:

Indgår i den samlede vurdering af hæmostasen samt vurdering af knoglemarvens funktion

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Udstyr:Sysmex XN
Måleområde (total):
Prøvemateriale:EDTA-stabiliseret blod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

Lilla2H (2 mL)


Alternativ:
Lilla4S (4 mL)
Hvis trombocytterne agglutinerer i lilla EDTA-rør: Blå3,5S

Prøvemængde:Mindste prøvemængde: 1 mL fuldblod.
Præanalytisk (prøve):Glasset skal fyldes helt
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:EDTA blod er stabilt ved rum temperatur i 48 timer og på køl i 72 timer.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-14 dg: 85-590 × 109/L
14 dg-1 md: 120-555 × 109/L
1 md-2 år: 135-620 × 109/L
2-18 år: 165-435 × 109/L
18-125 år: 145-390 × 109/L
Ringegrænser:<20 x 109/L
Svarafgivelse:5-5000 x 109/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60min fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:Fremgår af datablad
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Fremgår af datablad
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Fremgår af datablad 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Fremgår af datablad
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup