Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
INR
P—
Koagulationsfaktor II+VII+X; rel. tid(INR)  
Labka/SP:
P—
Koagulationsfaktor II+VII+X [INR]  
Bestillingskode i SP:
NPU01685
 Datablad
 
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab B
Dato for seneste revision - Initialer : 17/04/2023 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU01685 P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; IRP 67/40; proc.) = ?
Indikation:Kontrol af AK behandling
Mistanke om koagulationsforstyrrelser
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Clotanalyse med Owrens PT aflæst ved 671 nm. Owrens PT-aktivitet udtrykkes i INR, som er forholdet mellem prøveplasmas og normalplasmas koagulationstider hævet til metodens ISI -værdi
Metrologisk sporbarhed:DEKS Koagulationskalibrator Normal samt INR kalibrator Terapeutisk og Høj er sporbare til manuel reference metode og WHO (rTF/09), WHO (RBT/05), WHO (OBT/79)
Udstyr:ACL TOP 550
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Citratplasma
Alternativt prøvemateriale:Intet
Prøvetagningsrør (Labka):blå2H (Na-citrat)
Alternativ blå3,5S (Na-citrat)
Præanalytisk (prøve):Prøverør skal fyldes helt (inden for markeringerne på mærkaten), da der sker en fortynding af blodet, og der efterfølgende korrigeres for fortyndingsfaktoren.
Prøven skal centrifugeres ved 2500g i 10 minutter, hurtigst muligt efter prøvetagningen.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til Klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen. Citratplasma er holdbart: 24 timer ved 15-25 °C; 1 måned ved ≤-20 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):1 dag - 1 md: <1,6.
1 md - 6 mdr: < 1,3.
6 mdr - 125 år: <1,2
2,0 - 3,0 terapeutisk, undtagen ved mekaniske hjerteklapper.
Ringegrænser:
Rekvirenter Blegdamsvej Rekvirenter Glostrup
Ikke angivet > 5,0
Svarafgivelse:0,9-8,0
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet.
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:DEKS Koagulationskalibrator Normal samt INR kalibrator Terapeutisk og Høj
Reagens:Owren''s PT. MediRox GHI131-10
Ekstern kvalitetskontrol:3046 DK Koagulation, DEKS 5/årligt Sporbarhed på kalibrator:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Normal kontrolplasma, MediRox  Abnorm kontrolplasma, MediRox 
Kontrolniveauer: 1,0  2,5 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 5 %  5 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 10,8 %  10,8 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Hæmolyse (Hæmoglobin) > 0,62 mmol/L i plasma
Ikterus (Bilirubin) > 855 µmol/L
Lipæmi > 5000 mAbs
Heparin >1 U/mL
Pris (kr.) (2023)41
Gyldig fra:24/04/2023
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup