Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
INR
P—
Koagulationsfaktor II+VII+X; rel. tid(INR)  
Labka/SP:
P—
Koagulationsfaktor II+VII+X [INR]  
Bestillingskode i SP:
NPU01685
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab B
Dato for seneste revision - Initialer : 24/05/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU01685 P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; IRP 67/40; proc.) = ?
Beskrivelse:

ACLTOP 550
Se gældende datablad

Indikation:

Kontrol af AK behandling. Mistanke om koagulationsforstyrrelser

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Citratplasma
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

Blå2H

Alternativ
Blå3,5S

Prøvemængde:Citratglasset skal fyldes helt (inden for markeringerne på glassets mærkat), da der sker en fortynding af blodet, og der korrigeres for fortyndingsfaktoren
Præanalytisk (prøve):Glasset skal fyldes helt.
Prøven skal centrifugeres ved 2500g i 10 minutter, hurtigst muligt efter prøvetagningen.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til Klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen.
Citratplasma er holdbart:

24 timer ved 18-28 °C
1 mdr ved -20 °C
Plasma må ikke opbevares på køl.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):1 dag - 1 md: <1,6.
1 md - 6 mdr: < 1,3.
6 mdr - 125 år: <1,2
2,0 - 3,0 terapeutisk, undtagen ved mekaniske hjerteklapper.
Ringegrænser:> 5,0
Svarafgivelse:0,9-8,0
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet.
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:Fremgår af datablad
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Fremgår af datablad
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Fremgår af datablad 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Interferens:Fremgår af datablad
Pris (kr.) (2022)37
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup