Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
APTT
P—
Koagulation, overflade-induceret, tid (s)  
Labka/SP:
P—
Koag. overflade-induceret [APTT] (s)  
Bestillingskode i SP:
NPU01682
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab B
Dato for seneste revision - Initialer : 29/04/2020 - ER
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU01682 P—Koagulation, overflade-induceret; tid(proc.) = ? s
Beskrivelse:

ACLTOP 550/Fotometri
Se gældende datablad

Indikation:

Udredning af koagulationsforstyrrelser. Kontrol af heparinbehandling Screening for anticardiolipin og lupus antikoagulans

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Ingen angivelse
Metrologisk sporbarhed:Fremgår af datablad. Se Web-side
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Citratplasma
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

Blå2H

Alternativ
Blå3,5S

Prøvemængde:Citratglasset skal fyldes helt (inden for markeringerne på glassets mærkat), da der sker en fortynding af blodet, og der korrigeres for fortyndingsfaktoren
Præanalytisk (prøve):Glasset skal fyldes helt
Prøver fra patienter i heparinbehandling skal centrifugeres inden for 1 time
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til Klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen.
Citratplasma er holdbart:

4 timer ved 18-28 °C
4 timer ved 2-8 °C
14 dage ved -20 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0 - 1 md: 28-50 s
1 md-125 år: 25-37 s

Ringegrænser:> 240 s
Svarafgivelse:20-240 s
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet.
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:Fremgår af datablad
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Fremgår af datablad
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Fremgår af datablad 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Fremgår af datablad
Pris (kr.) (2022)40
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup