Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
EPC00044
U—
Albumin (Lokal)  
Labka/SP:
U—
Albumin (Lokal)  
Bestillingskode i SP:
EPC00044
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 12/06/2018 - LiA
IFCC-IUPAC-kode og navn:EPC00044
Beskrivelse:Anvendes til bestilling af Albumin måling på urin.
Ved opsamlingsperiode mellem 22,5 og 25,5 timer og diurese mellem 200 og 9999 mL afgives svar på UALB og DUALB. I alle andre tilfælde afgives svar UALB.
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Ikke relevant
CE-mærket analyseopsætning:Ikke relevant
Analyse- og måleprincip: Reflekstest
Metrologisk sporbarhed:
Udstyr:Cobas 8000 - Beregning
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Urin
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
150 µL
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Er dækket af ekstern QC for UALB
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar (ved rekvirering):Spoturin: Angiv faktisk starttid; Urinopsamlingstid = 0,0 timer; Diurese = 0 mL
Døgnurin: Angiv faktisk starttid; Urinopsamlingstid = antal timer med 1 decimal (kun halve og hele timer); Diurese angives i mL. Noter i begge tilfælde oplysningerne på rekvisitionsblanketten (PTB)
Kommentar:Reflekstest:
• UALB medbestilles.
• DUALB aktiveres ved døgnurinopsamling.

Gyldig fra:17/10/2016
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup