Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
UALB
U—
Albumin; massek. (mg/L)  
Labka/SP:
U—
Albumin (mg/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU19677
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 19/01/2024 - AnM
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19677 U—Albumin; massek.(proc.) = ? mg/L
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Immunoturbidimetrisk assay (ITA) - turbidimetri
Metrologisk sporbarhed:IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) BCR470/CRM 470
Udstyr:Cobas 8000, c502 modul
Måleområde (total):3 - 4400 mg/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):3 - 400 mg/L
Måleområde (fortynding udstyr):3 - 4400 mg/L
Måleområde (opkoncentrering udstyr):ja
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Urin
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):hvid3S (hvid 3 mL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
150 µL urin
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:7 dage ved 15-25 °C 1 måned ved 2-8 °C 6 måneder ved (-15)-(-25) °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):<20 mg/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:Roche, Calibrator for Automated Systems PUC, 03121305122
Reagens:Roche, ALBT2 (Tinaquant Albumin Gen.2 04469658190
Ekstern kvalitetskontrol:Urin (DEKS)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
U1 Liquichek Urine Chemistry Control, Level 1. BioRad 397, human urin.  U2 Liquichek Urine Chemistry Control, Level 2. BioRad 398, human urin. 
Kontrolniveauer: Ca. 14 mg/L  Ca. 56 mg/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 13%  10% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 27%  21% 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar (ved rekvirering):Bestilles på Analysekode EPC00044; Analysenavn U-Albumin (Lokal)
Spoturin: Angiv faktisk starttid; Urinopsamlingstid = 0,0 timer; Diurese = 0 mL
Døgnurin: Angiv faktisk starttid; Urinopsamlingstid = antal timer med 1 decimal (kun halve og hele timer); Diurese = antal mL.
Noter i begge tilfælde oplysningerne på rekvisitionsblanketten (PTB)
Kommentar:Valideret jvf. KB2012_2162
Pris (kr.) (2023)29
Gyldig fra:17/10/2016
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup