Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
DUALB
Pt(U)—
Albumin; massehast. (mg/d)  
Labka/SP:
Pt(U)—
Albumin (mg/d)  
Bestillingskode i SP:
NPU19680
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 11/12/2020 - LiA
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19680 Pt(U)—Albumin; massehast.(proc.) = ? mg/d
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Beregnes som produktet af stofkoncentration (UALB) og døgnurin volumen
Metrologisk sporbarhed:
Udstyr:Cobas 8000, c502 modul
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Døgnurin
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
150 µL Urin til analyse
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0-10 år : <15
10-125 år: <30
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Analyser der indgår i beregningen dækket
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
   
Kontrolniveauer:    
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):    
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 48%  45% 
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar (ved rekvirering):Bestilles på Analysekode EPC00044; Analysenavn U-Albumin (Lokal)
Døgnurin: Angiv faktisk starttid; Urinopsamlingstid = antal timer med 1 decimal (kun halve og hele timer); Diurese i mL. Noter på rekvisitionsblanketten (PTB).
Ved opsamlingsperiode mellem 22,5 og 25,5 timer og diurese mellem 200 og 9999 mL afgives svar på UALB og DUALB. I alle andre tilfælde afgives kun svar på UALB
Kommentar:Beregnes som a x b, hvor:
a = U-Albumin; massek. (mg/L)
b = Urinvolumen (L) opsamlet på et døgn
Gyldig fra:17/10/2016
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup