Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
apph
P(aB; a.pulm.)—
Hydrogen-ion;pH(37 °C)  
Labka/SP:
P(aB; a.pulm.)—
pH (version 1)  
Bestillingskode i SP:
NPU22032
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Dato for seneste revision - Initialer : 23/06/2020 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU22032 P(aB; a.pulmonalis)—Hydrogen-ion; pH(37 °C) = ?
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Ionselektivelektrodemåling - potentiometri
Metrologisk sporbarhed:Radiometer har beskrevet sporbarhed i dokumentet AS117
Udstyr:Radiometer ABL 837
Måleområde (total):6,30-8,00
Standard analyse-måleområde (udstyr):6,30-8,00
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Heparin stabiliseret arterieblod fra arterie pulmonalis (blandet venøst blod)
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):A-sprøjt
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn arterielt: 1 mL fuldblod. Der anvendes 250 µl fuldblod til en analysering.
Præanalytisk (prøve):Bringes til afdeling KB inden 30 min.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja - KUN i patron uden indsats
Ringegrænser:<7,25
>7,60
Kun gældende for: GGK, ONK, AN, L samt 5011ONK9
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine og fremskyndet: Indenfor 2 timer
Akut: < 1time
Kalibrator:Radiometer
Reagens:Ingen
Ekstern kvalitetskontrol:Acid-Base Status And Electrolytes (Labquality)
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Qualicheck, vandigt (Radiometer)  Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) Qualicheck, vandigt (Radiometer) 
Kontrolniveauer: Ca. 6,8  Ca. 7,1 Ca. 7,4 ca. 7,6 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 0,1 %  0,1 % 0,1 % 0,1 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 0,2%  0,2% 0,2 % 0,2 % 
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Benyttes fortrinsvis på decentral ABL, som POC analyse. Materiale = Blandet venøst
apphPOC, POC00211
Kommentar:Analysekoden på ABL udskrift = pH
Pris (kr.) (2022)16
Gyldig fra:14/02/2017
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Analyse/undersøgelsesnavn -SP
APSB NPU22023 Syrebasestatus gruppe;Pt(aB;a.pulm.)
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup