Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
APSB
Pt(aB;a.pulm.)—
Syre-base-status  
Labka/SP:
Pt(aB;a.pulm.)—
Syrebasestatus gruppe (version 1)  
Bestillingskode i SP:
NPU22023
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Syre-base, KoneLab
Seneste gennemgang - Initialer : 22/06/2020 - LVJ
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU22023 Pt(aB; a.pulmonalis)—Syre-base-status; egenskabsart(liste; proc.)
Akkrediteret analyse:
Analyse- og måleprincip:
Udstyr:Radiometer ABL 837
Prøvemateriale:Heparinstabiliseret blod
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):A-sprøjt
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
1 ml
Præanalytisk (prøve):Bringes til KB 3-01-1 inden 30 min.
Præanalytisk (patient):Trukket fra arterie pulmonalis
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja - KUN i patron uden indsats
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn, som oftest 3-4 timer
Fremskyndet: < 3 timer
Akut: < 1 time
Ekstern kvalitetskontrol:Der henvises til de enkelte analyser i gruppen
Haste/Akut bestilling:Ja
Kommentar (ved rekvirering):Benyttes fortrinsvis på decentral ABL, som APSBPOC analyse. Materiale = Blandet venøst.
En del af en Syrebasestatus, hvor flere parametre kan indgå (f.eks. Na, K, Glu osv.)
Kommentar:ABL udskrift indeholder mindst:
pH
pO2
pCO2
SBEc
cHCO3(P,st) = SBC
sO2
FO2Hb
Gyldig fra:14/02/2017
Gyldig til:
 Indhold i listeanalysen  
Kode(SP)Labka-kodeVersionAnalysenavn i LabkaReferenceinterval
NPU03815ecvbe2Ecv-Base excess-3-+3
NPU02410HCO32P-Hydrogencarbonat (standard)22,0 - 27,0
NPU22036apo2mæt1Hb(aB; a.pulm.)-O2 sat
NPU22041apoxhb1Hb(tot;aB; a.pulm.-Oxyhæmoglobin
NPU22027appco21P(aB; a.pulm.)-pCo2
NPU22032apph1P(aB; a.pulm.)-pH
NPU22037appo21P(aB; a.pulm.)-pO2
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup