Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
HEPARIN
P—
Heparin,lav molmasse(enz); arb. stofk.  
Labka/SP:
P—
Heparin lav molmasse (enz.) (× 10³ IU/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU02343
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:1: Koagulation
Dato for seneste revision - Initialer : 17/06/2020 - ViO
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02343 P—Heparin, lav molmasse; arb.stofk.(enz.; IS 85/600; proc.) = ? × 10³ IU/L
Synonymer:Anti-Xa-aktivitet, AntiX, Anti X
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Enzymatisk bestemmelse - absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed: WHO 11/176
Udstyr:ACL TOP
Måleområde (total):0,10-2,00 kIU/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,10-2,00 kIU/L
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Citratplasma
Alternativt prøvemateriale:Intet
Prøvetagningsrør (Labka):Blå3,5S, Blå2H
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 9NC Natriumcitrat 3,2% rør, fyldt til mærket ~ min. 1 mL plasma.
Præanalytisk (prøve):Bringes i isvand til KB 3-01-1 inden 1 time. Centrifugeres straks, 3500 g i 15 min ved 4°C.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbarhed: 48 timer ved 4 °C, 1 år ved -20 °C . Forsendelse: Afpipeteret og frosset (på tøris).
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):Terapeutiske intervaller:
Højdosisbehandling:
Kontinuerlig intravenøs infusion: 0,30-0,80 kIU/l

Subkutan injektion:
Før prøve: <0,20 kIU/l
4 timers prøve:
dosering 1 gang/døgn: 0,80-1,50 kIU/l
dosering 2 gange/døgn: 0,50-1,00 kIU/l

Lavdosisbehandling:
Subkutan injektion:
Før prøve: <0,20 kIU/l
4 timers prøve: 0,20-0,40 kIU/l
Ringegrænser:< 0,10 kIU/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet.
Svartid:Rutine:Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Fremskyndet:< 3 timer
Kalibrator:HemosIL® Heparin Calibrators
Reagens:HemosIL® Liquid Anti-Xa
Ekstern kvalitetskontrol:ECAT Foundation
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Lav Control plasma LMW heparin, Chromogenix  Høj Control plasma LMW heparin, Chromogenix 
Kontrolniveauer: ca. 0,3 kIU/L  ca. 0,8 kIU/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 6%  5% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):    
Haste/Akut bestilling:Nej.
Pris (kr.) (2022)659
Gyldig fra:25/09/2017
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup