Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
INR
P—
Koagulation, vævsfaktor-induceret (2+7+10); rel. tid(INR)  
Labka/SP:
P—
Koagulationsfaktor II+VII+X [INR]  
Bestillingskode i SP:
NPU01685
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:1: Koagulation
Dato for seneste revision - Initialer : 17/06/2020 - ViO
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU01685 P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; IRP 67/40; proc.) = ?
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Beregning
Metrologisk sporbarhed:IRP 67/40
Udstyr:ACL TOP
Måleområde (total):8,0-0,9 (se kommentar)
Standard analyse-måleområde (udstyr):4,5-0,9
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Citratplasma
Alternativt prøvemateriale:Citratstabiliseret kapillærblod
Prøvetagningsrør (Labka):Blå3,5S, Blå2H
Forfortyndet kapillærprøve kan tages af KB3011’s personale efter aftale.
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 9NC Natriumcitrat 3,2% rør, fyldt til mærket ~ min. 1 mL plasma.
Præanalytisk (prøve):Bringes til KB 3-01-1 inden 24 timer. Centrifugeres, 3500 g i 15 min ved 4°C eller rumtemperatur, eller 2000 g i 10 min ved 4°C eller rumtemperatur.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbarhed: 4 timer ved 4 °C, 6 mdr. ved -20 °C , 1 år ved -80 °C. Forsendelse: Afpipeteret og frosset (på tøris).
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):1 dag - 1 md: <1,6.
1 md - 6 mdr: < 1,3.
6 mdr - 125 år: <1,2
2,0 - 3,0 terapeutisk, undtagen ved mekaniske hjerteklapper.
Ringegrænser:> 5,0
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet.
Svartid:Rutine:Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Fremskyndet:< 3 timer.
Akut:< 1 timer.
Kalibrator:DEKS
Reagens:Owrenʹs PT (MediRox)
Ekstern kvalitetskontrol:Koag DEKS
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
OKP 167B MediRox  NKP 162 MediRox 
Kontrolniveauer: ca. ??  ca. ?? 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 4%  4% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):    
Haste/Akut bestilling:Ja.
Kommentar:Omregning af Koagulationsfaktor II+VII+X.
Det bemærkes at måleområdet er inverteret i forhold til Koagulationsfaktor II+VII+X, så en lav INR-værdi svarer til en høj værdi for Koagulationsfaktor II+VII+X, og en høj INR-værdi svarer til en lav værdi for Koagulationsfaktor II+VII+X.
Pris (kr.) (2022)37
Gyldig fra:25/09/2017
Gyldig til:
 Indgår som en del af listen  
Kode(SP) Labka-kode Analyse/undersøgelsesnavn -SP
TROMBUDR DNK35909 Tromboserelateret gruppe;Pt
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup