Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
DIPEALB
Dialysev.—
Albumin; massek. (mg/L)  
Labka/SP:
Dialysev(perit.)—
Albumin (mg/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU19603
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 09/10/2020 - LiA
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19603 Dialysev(perit.)—Albumin; massek. = ? mg/L
Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Immunoturbidimetrisk assay (ITA) - turbidimetri
Metrologisk sporbarhed:IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) BCR470/CRM 470
Udstyr:Cobas 8000, c502 modul
Måleområde (total):3 - 4400 mg/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):3 - 400 mg/L
Måleområde (fortynding udstyr):3 - 4400 mg/L
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Dialysevæske
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):Grøn4S (Grøn prop med sort ring, 4 mL med Lithium-heparin)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
150 µL dialysevæske
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Intet
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:Roche, Calibrator for Automated Systems PUC, 03121305122
Reagens:Roche, ALBT2 (Tinaquant Albumin Gen.2 04469658190
Ekstern kvalitetskontrol:Analysen er dækket af ekstern kontrol for plasma analysen
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Nej
Pris (kr.) (2022)16
Gyldig fra:11/12/2018
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup