Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
LEDALB
Ledv.—
Albumin; massek. (g/L)  
Labka/SP:
Ledv(spec.)—
Albumin (g/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU19675
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Almen Biokemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 07/11/2023 - AnM
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19675 Ledv(spec.)—Albumin; massek.(proc.) = ? g/L
Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:ERM-DA470 k/IFCC
Udstyr:Cobas 8000, c702 modul
Måleområde (total):2 - 500 g/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):2 - 100 g/L
Måleområde (fortynding udstyr):2 - 500 g/L
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Ledvæske
Alternativt prøvemateriale:Ledvæske taget i EDTA eller Tør-glas
Prøvetagningsrør (Labka):Grøn4S (grøn prop m. sort ring, 4 mL med Lithium-heparin)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
150 µL ledvæske
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):Intet
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Indenfor 1 døgn som oftest 3-4 timer.
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Se plasma applikation
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Nej
Kommentar:Analyseres på plasma applikationen.
Pris (kr.) (2023)180
Gyldig fra:11/12/2018
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup