Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
KF2
P—
Koagulationsfaktor II(koagulation); arb. stofk. (kIU/L)  
Labka/SP:
P—
Koagulationsfaktor II(koag.) (× 10³ IU/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU29987
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:1: Koagulation
Dato for seneste revision - Initialer : 12/02/2021 - ViO
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU29987 P—Prothrombin; arb.stofk.(koag.; IS 09/172; proc.) = ? × 10³ IU/L
Synonymer:FII, Prothrombin
Akkrediteret analyse:DANAK     
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Koagulation, induceret - nefelometri
Metrologisk sporbarhed:WHO 09/172
Udstyr:ACL TOP 550
Måleområde (total):0,01-1,50 kIU/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,01-1,50 kIU/L
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Citratplasma
Alternativt prøvemateriale:Intet
Prøvetagningsrør (Labka):Blå3,5S, Blå2H
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 9NC Natriumcitrat 3,2% rør, fyldt til mærket ~ min. 1 mL plasma.
Præanalytisk (prøve):Bringes til KB 3-01-1 inden 6 timer. Centrifugeres, 3500 g i 15 min ved 4°C eller rumtemperatur.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbarhed: 24 timer ved 4 °C, 6 mdr. ved -20 °C og 1 år ved -80 °C. Forsendelse: Afpipeteret og frosset (på tøris).
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0 - 6dg: 0,30 - 0,82 x 10³ int.enh./l
6dg - 1 mdr: 0,34 - 0,98 x 10³ int.enh./l
1 - 3mdr: 0,40 - 1,04 x 10³ int.enh./l
3 - 6mdr.: 0,53 - 1,11 x 10³ int.enh./l
6mdr - 125 år: 0,70 - 1,46 x 10³ int.enh./l
Analyseringshyppighed:Rutine: Efter behov.
Svartid:Rutine: 1-4 døgn.
Kalibrator:HemosIL® Calibration Plasma
Reagens:HemosIL®ReadiplasTin, HemosIL®Factor II deficient plasma
Ekstern kvalitetskontrol:UK NEQAS blodkoagulation
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
CryoCheck® Abnormal, CoaChrom Diagnostica, Citratplasma  CryoCheck® Normal, CoaChrom Diagnostica, Citratplasma 
Kontrolniveauer: ca. 0,30 kIU/L  ca. 1,0 kIU/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 10%  10% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 2 × 10,1%  2 × 10,1% 
Haste/Akut bestilling:Nej.
Ekstern Pris (kr.) (2021)1103
Intern Pris (kr.) (2021)919
Gyldig fra:26/06/2018
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup