Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
KF8ENZ
P—
Koagulationsfaktor VIII(enzymatisk); arb. stofk. (kIU/L)  
Labka/SP:
P—
Koagulationsfaktor VIII (enz.) (kIU/L) (version 1)  
Bestillingskode i SP:
NPU28495
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Afdeling for Klinisk Biokemi, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:1: Koagulation
Dato for seneste revision - Initialer : 05/11/2020 - ViO
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU28495 P—Koagulationsfaktor VIII; arb.stofk.(enz.; IS 07/316; proc.) = ? × 10³ IU/L
Synonymer:FVIIICHR
Akkrediteret analyse:Nej
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Enzymatisk bestemmelse - absorptionsfotometri
Metrologisk sporbarhed:WHO 07/316
Udstyr:ACL TOP 550
Måleområde (total):0,02-1,20 kIU/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,02-1,20 kIU/L
Måleområde (fortynding udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Citratplasma
Alternativt prøvemateriale:Intet
Prøvetagningsrør (Labka):Blå3,5S, Blå2H, Blå1H
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 9NC Natriumcitrat 3,2% rør, fyldt til mærket ~ min. 1 mL plasma. Spædbørn: 1 mL 9NC Natriumcitrat 3,2% rør, fyldt til mærket ~ 500 µL plasma.
Præanalytisk (prøve):Bringes i isvand til KB 3-01-1 inden 1 time. Centrifugeres straks, 3500 g i 15 min ved 4°C.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbarhed: 4 timer ved 4 °C, 1 mdr. ved -20 °C , 1 år ved -80 °C. Forsendelse: afpipetteret og frosset (på tøris).
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):0,50 – 2,00 kIU/L
Analyseringshyppighed:Rutine: 1-3 døgn.
Fremskyndede: Efter aftale.
Svartid:Rutine: Prøver modtaget inden kl. 10 svar < 6 timer. Maksimal svartid 3 døgn (weekend).
Fremskyndet:< 4 timer.
Kalibrator:HemosIL® Calibration Plasma
Reagens:COAMATIC Factor VIII, Chromogenix, Haemochrom Diagnostica AB
Ekstern kvalitetskontrol:UK NEQAS blodkoagulation
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
CryoCheck® Abnormal 1, CoaChrom Diagnostica, Citratplasma  CryoCheck® Normal, CoaChrom Diagnostica, Citratplasma 
Kontrolniveauer: ca. 0,30 kIU/L  ca. 1,0 kIU/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 9%  9% 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):    
Haste/Akut bestilling:Nej.
Pris (kr.) (2023)989
Gyldig fra:31/10/2018
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup