Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
ALAT
P—
Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) (U/L)  
Labka/SP:
P—
Alanintransaminase [ALAT] (U/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU19651
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 01/07/2022 - ER
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU19651 P—Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
Synonymer:

Alaninaminotransferase, ALAT

Beskrivelse:

Vitros 4600/5600 Ortho Clinical Diagnostics (OCD)
Tørkemi, Multipunkts-enzymatisk slide testS
Se gældende datablad

Indikation:

Mistanke om leversygdom eller leverpåvirkning

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Tørkemi, Multipunkts-enzymatisk slide test
Metrologisk sporbarhed:IFCC
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum
Prøvetagningsrør (Labka):

mint3,5 (3,5mL) Alternativ: grøn4S (grøn+sort 4 mL) rød4S (rød+sort 4 mL) gold3,5 (3,5mL)

Prøvemængde:3 mL blod
Minimumsmængde: 1 mL plasma/serum
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres ved 2200 g i 10 minutter inden for 3 dage efter prøvetagningen.
Præanalytisk (patient):Ingen
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Plasma holdbar 18 timer ved 18-28°C, 7 dage ved 2-8 °C. Må ikke fryses.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle 0 - 1 mdr: 1 - 40 U/L
Alle 1 mdr - 5 år: 5 -45 U/L
K 5-18 år: 8-32 U/L
M 5-9 år: 8-27 U/L
M 9-14 år. 8-37 U/L
M 14-18 år. 8-47 U/L
18 - 125 år K: 10-45 U/L
18 - 125 år M: 10-70 U/L
Svarafgivelse:
4-3750 U/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:Fremgår af datablad
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:Fremgår af datablad
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Fremgår af datablad 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Ja
Interferens:Fremgår af datablad
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup