Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
LAMO
P—
Lamotrigin;stofk. (µmol/L)  
Labka/SP:
P—
Lamotrigin (µmol/L) (version 6)  
Bestillingskode i SP:
NPU08732
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Farm
Dato for seneste revision - Initialer : 20/05/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU08732 P—Lamotrigin; stofk. = ? µmol/L
Synonymer:Lamictal
Beskrivelse:

HPLC
Se gældende datablad

Indikation:

Terapikontrol. Mistanke om forgiftning.

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:Li-heparinplasma, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):

Der må ikke anvendes gelrør


rød4S - 4 mL glas med rød prop og sort ring (tørglas u/gel) / rød6S - 6 mL glas med rød prop og sort ring (tørglas u/gel)

Alternativ:
grøn4S - 4 mL glas med grøn prop og sort ring (Li-Hep u/gel)
lilla4S- 4 mL glas med lilla pop og sort ring (EDTA)

Prøvemængde:300µL serum / plasma
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres ved 2000 g i 10 minutter
Præanalytisk (patient):Ved terapikontrol skal patienten være i steady state og medicinfastende i mindst 12 timer.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til Klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen.
Ved forsendelse centrifugeres prøven og serum/plasma afpipetteres før forsendelse med almindelig post
Holdbarhed: Inden centrifugering 24 timer ved stuetemp. Efter centrifugering er prøvematerialet holdbar i 1 mdr 2-8 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Terapeutisk: 10-50 µmol/L
Ringegrænser:>75 µmol/L
Svarafgivelse:1-150 µmol/L
Analyseringshyppighed:Alle hverdage
Svartid:Op til 4 dage
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Henvisning:

Sektion for Farmakologi og Specialanalyser, tlf: 38632423

Pris (kr.) (2022)216
Gyldig fra:20/05/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup