Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
GLU
P—
Glucose; stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Glukose (mmol/L) (version 4)  
Bestillingskode i SP:
NPU02192
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 29/04/2020 - ER
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02192 P—Glucose; stofk. = ? mmol/L
Beskrivelse:

Vitros 4600/5600 Ortho Clinical Diagnostics (OCD)
Tørkemi, Kolorimetriske slide test
Se gældende datablad

Indikation:

Mistanke om hypo- og hyperglykæmi

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:FC mixture: Na2EDTA, NaF, citronsyre, Na-citrat
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

rosa3S (rosa prop+sort ring 3 mL)

Prøvemængde:3 mL blod
Minimumsmængde: 1 mL plasma
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres ved 2200 g i 10 minutter inden for 24 timer efter prøvetagningen.
Præanalytisk (patient):Evt. faste i 10 timer før prøvetagning
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:
Holdbare på centrifugeret gelglas/afpipetteret prøvemateriale:

Max 48 timer ved 18-28 °C
Mindre end 7 dage ved 2-8 °C
Mindre end 1 år ved -18 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):4,2-6,3 mmol/L
Ringegrænser:<2,0 mmol/L
>25,0 mmol/L
Svarafgivelse:1,1 - 173 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Ja
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup