Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
PHOS
P—
Phosphat (P;uorganisk); stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Fosfat (mmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU03096
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 16/06/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU03096 P—Phosphat(P; uorganisk); stofk. = ? mmol/L
Beskrivelse:

Vitros 4600 Ortho Clinical Diagnostics (OCD)
Tørkemi, Kolometrisk slide test
Se gældende datablad


 

Indikation:

Mistanke om hyper- eller hypofosfatæmi

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum
Prøvetagningsrør (Labka):

mint3,5 (3,5mL) Alternativ: grøn4S (grøn+sort 4 mL) rød4S (rød+sort 4 mL) gold3,5 (3,5mL)

Prøvemængde:3 mL blod
Minimumsmængde: 1 mL plasma/serum
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres inden for 2 timer efter prøvetagningen ved 2200 g i 10 minutter
Præanalytisk (patient):Ingen
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen.
Holdbare på centrifugeret gelglas/afpipetteret prøvemateriale:

7 timer ved 18-28 °C
7 dage ved 2-8 °C
2 mdr ved -18 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle 0-2 dg: 0,94-2,22 mmol/L
Alle 2 dg-1 år: 1,36-2,26 mmol/L
Alle 1-5 år: 1,16-1,81 mmol/L
K 5-14 år: 1,09-1,72 mmol/L
K 14-18 år: 0,72-1,49 mmol/L
K 18-125 år: 0,76-1,41 mmol/L
M 5-14 år: 1,07-1,74 mmol/L
M 14-18 år: 0,85-1,74 mmol/L
M 18-50 år: 0,71-1,53 mmol/L
M 50-125 år: 0,71-1,23 mmol/L
Ringegrænser:<0,3 mmol/L
Svarafgivelse:0,16-8,40 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Rutine: Samme dag
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Pris (kr.) (2022)13
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup