Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
MG
P—
Magnesium; stofk. (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Magnesium (mmol/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU02647
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 16/06/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02647 P—Magnesium(II); stofk. = ? mmol/L
Synonymer:Mg
Beskrivelse:

Vitros 4600/5600 Ortho Clinical Diagnostics (OCD)
Tørkemi, Kolometrisk slide test
Se gældende datablad

Indikation:

Mistanke om hypo- eller hypermagnesiæmi

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum
Prøvetagningsrør (Labka):

mint3,5 (3,5mL) Alternativ: grøn4S (grøn+sort 4 mL) rød4S (rød+sort 4 mL) gold3,5 (3,5mL)

Prøvemængde:3 mL blod
Minimumsmængde: 1 mL plasma/serum
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres ved 2200 g i 10 minutter inden for 3 timer efter prøvetagningen
Præanalytisk (patient):Ingen
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Plasma holdbar 7 timer ved 18-28°C, 1 uge ved 2-8 °C, 1 måned ved -18°C.
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Alle 0-15 d: 0,82-1,62 mmol/L.
Alle 15 d- 1 år: 0,81-1,27 mmol/L.
Alle 1-6 år: 0,76-1,00 mmol/L.
K 6-14 år: 0,73-0,93 mmol/L.
K 14-18 år: 0,65-0,93 mmol/L
M 6-18 år: 0,71-0,93 mmol/L
Alle 18-125 år. 0,71-0,94 mmol/L
Ringegrænser:<0,40 mmol/L
>1,50 mmol/L
Svarafgivelse:0,08- 8,22 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60 min. fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Ja
Pris (kr.) (2022)17
Gyldig fra:05/11/2020
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup