Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CALCITON
P—
Calcitonin; stofk. (pmol/L)  
Labka/SP:
P—
Calcitonin (pmol/L) (version 6)  
Bestillingskode i SP:
NPU01439
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Blegdamsvej, Klinisk biokemisk afdeling, 3011
Analysegruppe/Ansvarlig:2: Immunkemi (Cobas)
Dato for seneste revision - Initialer : 09/01/2020 - AnM
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU01439 P—Calcitonin; stofk. = ? pmol/L
Synonymer:Thyrocalcitonin
Akkrediteret analyse:DANAK     
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Sandwich Elektrochemiluminescens-immunoassay (ECLIA) - fotontælling
Metrologisk sporbarhed:IRP (International Reference Preparation), WHO Reference Standard 89/620
Udstyr:Cobas 8000, e801 modul
Måleområde (total):0,15-58500 pmol/L
Standard analyse-måleområde (udstyr):0,15-585 pmol/L
Måleområde (fortynding udstyr):585-58500 pmol/L
Måleområde (opkoncentrering udstyr):Nej
Yderligere fortynding:Nej
Prøvemateriale:Li-heparinplasma
Alternativt prøvemateriale:Serum, EDTA-plasma
Prøvetagningsrør (Labka):mint3,5 (3,5mL)
L-grøn mi (lysegrønt 600 µL)
Prøvemængde:Mindste prøvemængde:
Voksne og børn: 300 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. Spædbørn: 400 µL fuldblod ~ 150 µL plasma. På 1 mL plasma kan der udføres ca 20 test på Cobas.
Præanalytisk (prøve):Prøven tages på køl. Bringes til KB3011 på is/kølelegeme, kølecentrifugeres inden 1 time. Afleveres direkte til Cobas og analyseres straks.
Præanalytisk (patient):Der bør ikke tages prøver fra patienter, som modtager terapi med betydelige biotindoser (dvs. > 5 mg/dag), før mindst 8 timer efter seneste biotindosering.
Opbevaring:Efter centrifugering er prøven holdbar i 4 timer ved 20‑25 °C, 1 dag ved 2‑8 °C, 24 måneder ved ‑20 °C (± 5 °C). Må kun fryses én gang
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):M: 1-3 mdr.: 1,17-10,2 pmol/L.
M: 3-6 mdr.: 1,02-9,04 pmol/L.
M: 6-9 mdr.: 0,91-8,05 pmol/L.
M: 9 mdr-1 år: 0,82-7,20 pmol/L.
M: 1-1,5 år: 0,67-5,88 pmol/L.
M: 1,5-2 år: 0,56-4,97 pmol/L.
M: 2-3 år: 0,44-3,95 pmol/L.
M: 3-4 år: 0,38-3,54 pmol/L.
M: 4-5 år: 0,35-3,42 pmol/L.
M: 5-6 år: 0,35-3,39 pmol/L.
M: 6-7 år: 0,32-3,39 pmol/L.
M: 7-8 år: 0,29-3,36 pmol/L.
M: 8-9 år: 0,23-3,31 pmol/L.
M: 9-10 år: 0,20-3,16 pmol/L.
M: 10-11 år: 0,15-2,90 pmol/L.
M: 11-12 år: 0,15-2,55 pmol/L.
M: 12-13 år: 0,15-2,17 pmol/L.
M: 13-14 år: 0,15-1,90 pmol/L.
M: 14-15 år: 0,15-1,73 pmol/L.
M: 15-16 år: 0,15-1,70 pmol/L.
M: 16-17 år: 0,15-1,81 pmol/L.
M: 17-18 år: 0,15-1,99 pmol/L.
M: 18-125 år: <2,79 pmol/L.
K: 1-3 mdr.: 0,64-8,34 pmol/L.
K: 3-6 mdr.: 0,59-7,67 pmol/L.
K: 6-9 mdr.: 0,56-7,05 pmol/L.
K: 9 mdr-1 år: 0,53-6,52 pmol/L.
K: 1-1,5 år: 0,47-5,59 pmol/L.
K: 1,5-2 år: 0,41-4,83 pmol/L.
K: 2-3 år: 0,32-3,80 pmol/L.
K: 3-4 år: 0,26-3,19 pmol/L.
K: 4-5 år: 0,20-2,84 pmol/L.
K: 5-6 år: 0,18-2,63 pmol/L.
K: 6-7 år: 0,15-2,52 pmol/L.
K: 7-8 år: 0,15-2,40 pmol/L.
K: 8-9 år: 0,15-2,28 pmol/L.
K: 9-10 år: 0,15-2,11 pmol/L.
K: 10-11 år: 0,15-1,87 pmol/L.
K: 11-12 år: 0,15-1,67 pmol/L.
K: 12-13 år: 0,15-1,49 pmol/L.
K: 13-14 år: 0,15-1,38 pmol/L.
K: 14-15 år: 0,15-1,32 pmol/L.
K: 15-16 år: 0,15-1,29 pmol/L.
K: 16-17 år: 0,15-1,32 pmol/L.
K: 17-18 år: 0,15-1,38 pmol/L.
K: 18-125 år: <1,87 pmol/L.
Analyseringshyppighed:Udføres alle dage
Svartid:Rutine: indenfor et døgn som oftest 3-4 timer
Kalibrator:Cobas Calcitonin CalSet kat. nr. 06445861 190
Reagens:Cobas, Elecsys Calcitonin, kat. nr. 07027044 190
Ekstern kvalitetskontrol:ACTH-PTH-CALCITONIN, NEQAS
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
TMP1. Tumor Marker Plus Control, BioRad Kat. 367  TMP3. Tumor Marker Plus Control, BioRad Kat. 369 
Kontrolniveauer: ca. 3,3 pmol/L  ca. 121 pmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 7 %  8 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 19 %  20 % 
Akut:Nej
Interferens:Der er ikke set interferens ved
Hæmolyse ≤ 200 mg/dL
Bilirubin ≤ 66 mg/dL
Lipæmi ≤ 2000 mg/dL
Lægemidlet itraconazol kan ved et terapeutisk dosisniveau give op til 13% for lave calcitoninresultater.
Ekstern Pris (kr.) (2020)557
Intern Pris (kr.) (2020)464
Gyldig fra:31/07/2019
Gyldig til:
 Dokumenter (Kan kun åbnes i Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet)  
Type Navn Dato Aktiv 
Indlægssedler(Cobas) CALCITON_2018-10_V2.pdf  
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup