Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
CSVLEU
Csv—
Kerneholdige celler; antalk. (× 106/L)  
Labka/SP:
Csv—
Kerneholdige celler (× 106/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU28838
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab B
Dato for seneste revision - Initialer : 24/05/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU28838 Csv—Kerneholdige celler; antalk. = ? × 106/L
Beskrivelse:

Sysmex XN/Fluorescensfotometri efter farvning af RNA/DNA, samt cellestruktur ved flowcytometri/lysspredning
Se gældende datablad

Indikation:

Mistanke om blødning eller infektion i cerebrospinalhulrummet

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Spinalvæske
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

CSV-spidsglas m/hvidt skruelåg

Prøvemængde:Mindste prøvemængde: 1 mL spinalvæske
Præanalytisk (prøve):Bringes til Klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Opbevares ved stuetemperatur. Holdbar 1 time.
Må sendes med rørpost:Nej
Referenceinterval (Labka):Beslutning: < 5× 106/L
Ringegrænser:>5 × 106/L
>20 × 106/L (Gældende for Skleroseklinikken)
Svarafgivelse:0-10.000 × 106/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60 min fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Haste/Akut bestilling:Ja
Pris (kr.) (2022)122
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup