Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
DIGOXIN
P—
Digoxin; stofk (nmol/L)  
Labka/SP:
P—
Digoxin (nmol/L) (version 2)  
Bestillingskode i SP:
NPU01886
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen/Labka
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 28/04/2023 - LRO
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU01886 P—Digoxin; stofk. = ? nmol/L
Indikation:Kontrol af behandling/udredning af intosikation
Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:Producentbaseret
CE-mærket analyseopsætning:Ja
Analyse- og måleprincip: Tørkemi, Multipunkt, immunorate slide test
Metrologisk sporbarhed:Gravimetriske standarder certificeret af USP (U.S.Pharmacopeia)
Udstyr:Ortho Clinical Diagnostics VITROS 4600
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):Rød4S (Tørglas u/gel)

Alternativt:
Rød6S (Tørglas u/gel)
Prøvemængde:Minimumsmængde: 1 mL serum
Præanalytisk (prøve):Prøven skal centrifugeres ved 2200 g i 10 minutter indenfor 4 timer efter prøvetagningen.
Præanalytisk (patient):Ved kontrol af terapibehandling, bør prøven tages medicinfastende, dvs. lige før næste dosis.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Holdbar på centrifugeret glas/afpipetteret prøvemateriale: 8 timer ved 18-28 °C; 7 dage ved 2-8 °C; 4 mdr. ved ≤-18 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):Terapeutisk: 1,0 - 2,6 nmol/L
Ringegrænser:
Rekvirenter Blegdamsvej Rekvirenter Glostrup
Ikke angivet >3,0 nmol/L
Svarafgivelse:0,5 - 25,5 nmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:
Reagens:VITROS Chemistry Products Digoxin MP2_114_DA
Ekstern kvalitetskontrol:BioRad EQAS Therapeutic Drug monitoring, 12/år
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Thermo Scientific MASTM Omni CoreTM Level 1  Thermo Scientific MASTM Omni CoreTM Level 2 
Kontrolniveauer: 1,3 nmol/L  3,5 nmol/L 
CVmax (inkl. evt. instr.spred.): 9 %  7 % 
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2): 18 %  14 % 
Interferens:Ikke undersøgt, men producenten opgiver at:
Heterofile antistoffer og Digoxin Immune FAB (Digibind) kan interferere
Behandling med Gentisinsyre og N-acetylcystein kan medføre forhøjet koncentration
Pris (kr.) (2023)225
Gyldig fra:28/04/2023
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup