Klinisk biokemisk afdeling - Metodeliste
Rigshospitalets Labportal
Rigshospitalets Labportal
Email: rh-labportal@regionh.dk
 
  Forside    Laboratorieundersøgelser    Laboratorier    Generel Information    Om LabPortalen  
LI
P—
Lithium;stofk (mmol/L)  
Labka/SP:
P—
Lithium (mmol/L) (version 3)  
Bestillingskode i SP:
NPU02613
 Datablad
Rekvirering:Sundhedsplatformen
Laboratorium: Rigshospitalet Glostrup, Afdeling for Klinisk Biokemi, Glostrup
Analysegruppe/Ansvarlig:GLO Lab E
Dato for seneste revision - Initialer : 16/06/2022 - EH
IFCC-IUPAC-kode og navn:NPU02613 P—Lithium-ion; stofk. = ? mmol/L
Synonymer:Li,
Beskrivelse:

Vitros 4600 Ortho Clinical Diagnostics (OCD)
Tørkemi, Kolorimetrisk slide test
Se gældende datablad

Indikation:

Kontrol af behandling/udredning af intosikation

Akkrediteret analyse:DANAK
Metodeopsætning:
CE-mærket analyseopsætning:
Analyse- og måleprincip:
Metrologisk sporbarhed:
Måleområde (total):
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør (Labka):

rød4S (rød+sort 4 mL)

Alternativ:
rød6S (rød+sort 6 mL)

Prøvemængde:4 mL blod
Minimumsmængde: 1 mL serum
Præanalytisk (patient):Ved kontrol af terapibehandling, bør prøven tages lige før næste dosis.
Opbevaring, holdbarhed og forsendelse:Bringes til klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagningen.
Holdbar på centrifugeret glas/afpipetteret prøvemateriale:

8 timer ved 18-28 °C
24 timer ved 2-8 °C
6 mdr ved -18 °C
Må sendes med rørpost:Ja
Referenceinterval (Labka):0,5 - 0,8 (Terap.) mmol/L
Ringegrænser:>1,6 mmol/L
Svarafgivelse:0,20 – 20 mmol/L
Analyseringshyppighed:Udføres hele døgnet
Svartid:Akut: <60 min fra modtagelsen i KBA
Fremskyndet: Hurtigst muligt, dog < 2 timer fra modtagelsen i KBA
Rutine: Samme dag
Kalibrator:
Reagens:
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
 
Kontrolniveauer:  
CVmax (inkl. evt. instr.spred.):  
Ekspanderet måleusikkerhed(k=2):  
Pris (kr.) (2022)211
Gyldig fra:23/07/2019
Gyldig til:
 Sortimentslister  
Indgår på liste Kode Hospital
RH-BLV Rigshospitalet Blegdamsvej
RH-GLO Rigshospitalet Glostrup